Formand Erik Larsen

Taastrup Have 28, 2. th.

28 96 97 07

E-mail: erlar29@gmail.com

I bestyrelsen siden: 1999

Formand siden: 2003

På valg igen generalforsamlingen 2025.

Næstformand Per Jensen

Taastrup Have 32, st. tv.

27 13 67 42

E-mail: futte64@gmail.com

I bestyrelsen siden: 2012

På valg igen generalforsamlingen 2025.

Gyda Kræsing

Taastrup Have 45, 1. tv.

43 52 94 56

E-mail: gypeda@live.dk

I bestyrelsen siden: 2017

På valg på generalforsamlingen 2025.

Ulrich Schmidt

Taastrup Have 43, st. th.

60 10 41 69

E-mail: gymulle@gmail.com

I bestyrelsen siden: 2019

På valg igen generalforsamlingen 2024.

John Rommedahl

Taastrup Have 26, 1. th.

40 76 17 77

jr@roco.as

I bestyrelsen siden: 2020

På valg igen generalforsamlingen 2024.

Suppleanter:

 

1:          Mevlide ”Melis” Aydin

             Taastrup Have 5, 1 mf.

 

2.:         Maksym ”Maks” Zhovtry

             Taastrup Have 39, 2. th.

 

3.:         Daniel Døj

             Taastrup Have 18, 2. mf.     

 

 

 

Suppleanter vælges hvert år.

Tekstfelt: 7: Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, foruden formanden, der vælges særskilt. 

Desuden vælges 2 suppleanter.

Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller.

Hvert andet år er formanden på valg. Af bestyrelsens øvrige medlemmer er halvdelen på valg hvert år. 

Suppleanter vælges hvert år.

Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer ved lodtrækning, eller ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 

Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted. 

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder opkrævning af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring), renholdelse og vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet.

Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne betalte bidrag til fællesudgifter.

Bestyrelsen udarbejder ordensregler (husorden) for ejendommen og foretager senere de efter bestyrelsens skøn nødvendige ændringer heri.