11: Formandens beretning til generalforsamlingen

Ifølge § 7,2 i Ejerforeningens vedtægter, skal formanden aflægge en beretning ved hver ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har valgt at der både skal være en skriftlig såvel en mundtlig beretning.

Hvis du ønsker en ældre beretning, så har formanden dem fra 2007, send en mail til: erlar29@gmail.com så returnerer han den/de ønskede beretninger

På denne side kan de sidste 7 års beretninger ses, det er for årene:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

↓↓↓↓

2019

2020

2021

2022

 

 

 

↓↓↓↓

2018

2019

2020

2021

2022

 

↓↓↓↓

Formandens beretning til generalforsamlingen 2016.

Onsdag den 24. juni 2015, om eftermiddagen satte Høje Taastrup Fjernvarmeværk en seddel op i vores opgange, om at der i week-enden ville være lukket for fjernvarmen her i Taastrup Have. OK,  en week-end uden varme i juni måned, det kommer man da nok over. Men men vi bruger fjernvarme til at opvarme vores brugsvand, og så er det jo ikke så rart med en week-end uden varmt vand. Bestyrelsen syntes, at Fjernvarmeværket lavede et eksempel på meget dårlig kommunikation med deres opslag og meget for sent, til at ejerforeningen kunne rette op på det skete. Undskyld, på vegne af Høje Taastrup Fjernvarmeværk.

 

Der er blevet installeret sikkerhedsdøre i 3 lejligheder. Det er naturligvis ejerne som selv har betalt de omkring 15.000 kr. døren koster. Hvad jeg har hørt, er at døren er støjdæmpende og brandsikker. Hvis der er flere der ønsker sikkerhedsdøre, har ejerforeningen ikke noget imod det. Døren skal dog godkendes af inspektøren – den skal udvendig ligne de andre døre.

 

Der står i vores tinglyste vedtægter (hvilket er lov, her i Taastrup Have), at hvis man ønsker at leje sin lejlighed ud, skal bestyrelsen godkende en lejekontrakt og udlejningen må højst vare 2 år. Dette skal overholdes, både for ejerne skyld og for at vores administration ved, hvem der bor i de enkelte lejligheder. Hvis der ikke er en tidsbegrænsning i kontrakten, kan I i yderste konsekvens ikke tvinge lejerene ud af lejligheden. Jeg har talt med flere ejere, der er blevet fornærmet over kravet, og som så ikke sender en kontrakt til godkendelse – hvilket er tåbeligt. Jeg har også modtaget kontrakter som ikke var underskrevet, dem har jeg selvfølgelig sendt retur, med besked om de manglende underskrifter. Nogle af disse kontrakter har jeg så aldrig set siden.

Det er vel et rimeligt krav, at beboerne sørger for, at administrator og bestyrelse ved hvem der bor i de udlejede lejligheder.

I forsommeren 2015 havde vi desværre et angreb af spindemidelarver i hækken langs P-pladsen ved blok M (23 – 31) og antagelig også ved blok N (33 – 41).

Det gjorde, at hækken næsten var helt bar for blade (de er spist af larverne).

Der blev sprøjtet, men det havde en ringe effekt, hvorefter Bjarne Jensen højtrykspulede hækken og det så ud til at minimerer antallet af larver. Derfor ventede vi på, at larverne forpupper sig, så hækken måske kan nå at blive grøn igen.

Vi håber så at næste generation af spindemider ikke skal udklækkes i Taastrup Have.

 

Hæk 006                Hæk 005

 

I sommeren 2015 fik bestyrelsen den gode ide, at vores legeplads skulle godkendes, så vi var sikre på, at der ikke var nogle børn, som kunne komme til skade, ved almindelig brug af legeredskaberne. Derfor henvendte vi os til en ”legeplads konsulent” i Høje Taastrup Kommune. Han kom og besigtigede legepladsen og efterfølgende udarbejdede han en rapport på 20 sider. Vi havde vel troet, at vi fik et stort klap på skulderen – med besked om at alt var fint og OK ! Men men men – det hele var galt, ikke de store fejl, men småting der kunne være farligt. Vi besluttet samme dag vi fik rapporten, at de legeting der ikke var OK skulle fjernes og de ting inspektøren kunne gøre noget ved, ville blive gjort. Vores legeplads blev formindsket med 50 % af legeredskaberne ved den lejlighed, men vi i bestyrelsen ved så, at de resterende 50 % ér sikre. Som I kan se i budgettet for 2016, er der afsat 100.000 kr. til nyindkøb af legeredskaber. Det er dyrt, da det hele skal være godkendt, men det kommer forhåbentligt også til at holde i mange år, og der vil sikkert være mange børn som vil få glæde af legepladsen.

 

I forbindelse med en storm, hørte jeg i fjernsynet, at kun 80 % af befolkningen har en indboforsikring. Hvis Taastrup Have er statistisk korrekt, så er der godt 70 lejligheder uden indboforsikring. Det er dumt at spare de penge bl. a. ved tyveri, men måske især omkring vandskader og brand. Hvis man ikke har en indboforsikring bliver man ikke genhuset m.m., og der er ikke andre forsikringer, der betaler. Vi har haft en sag i år, hvor en beboer havde en stor vandskade, som kunne tilskrives opsætning af vandmålere. Denne sag blev betalt af vvs firmaets forsikring, men genhusningen skulle beboerens eget forsikringsselskab betale, og han havde en indboforsikring.

I alt kom skaden til at koste lige over 200.000 kr.

 

Kældernøgler fik vi nye af, hen over sommeren 2014. Lige nu er der 6 lejligheder, der ikke har hentet deres ”nye” nøgler – utroligt men sandt.

 

Bestyrelsen har set på og revideret vores vedtægter. Det var på tide at få rettet nogle småting. Når I læser de nye vedtægter, så hav de gamle ved siden af – så kan I se, hvad der er ændret.

Nogle af de ting der er ændret er:

Ligestilling mellem ægtepar og samboende, ved generalforsamling.

Maks. 3 fuldmagter pr. medlem, ved generalforsamling.

Gebyr ved salg af lejligheden, vi opretter en grundfond.

Præcisering af hvem der vedligeholder hvad.

Ændring at fordelingstal 1’s forpligtigelser ved nye tiltag.

Mere moderne sprog.

Da det ikke kan udelukkes, at vi på denne generalforsamling ikke vil opnå 2 tredjedels flertal for de foreslåede vedtægtsændringer, vil det kræve ekstraordinær generalforsamling. Den vil blive afholdt onsdag den 4. maj 2016 – klokken 17.00 i festsalen: Taastrup Have 33 kælderen.

 

Personalet bruger stadig tid på at samle efterladenskaber op efter hunde, fordi ejere ikke gider at samle op efter deres hunde. Det er ikke det vores medarbejdere skal bruge deres arbejdstid på. Inspektøren har oplyst at der bliver brugt 3 – 5 timer om ugen på hundelort.

 

Husk du kan stadig følge ”Taastrup Have – Ejerforening” på Facebook.

Op til jul blev Fredensborg VVS færdige med at installere vores vandmålere. Det gik i det store hele godt, der var dog 2 beboere som ikke lukkede op, så ejerforeningen måtte bruge både Kongens Fogde samt låsesmed for at komme ind og montere vandmålerene.

Da Minol havde været her 2 gange for at registrere målerene, manglede vi 12 lejligheder. Disse fik så en ekstra chance midt i februar måned. Dette ekstra besøg kom til at koste beboerne en del penge.

Nu afventer vi 1. juni 2016, så bliver målerene sat i gang, da der denne dag begynder et nyt varme- og vandår.

Bestyrelsen har regnet en del på hvad prisen for vand bliver i de første 7 måneder (1. juni til 31. december 2016). Vi ved jo ikke hvor mange mennesker der bor i de 354 lejligheder (vi ved dog at der et tilmeldt 515 mennesker til Folkeregisteret her i Taastrup Have), derfor er tallene i skemaet á conto betaling.

Bestyrelsen har fået oplyst at et ”gennemsnits menneske” bruger 50 m3 vand om året.

I oversigten herunder kan priserne ses, for de forskellige lejligheder:

Fordelingstal:

Nuværende fællesudgifter, til     31. maj 2016:

Fællesudgifter: fra 1. juni 2016:

Månedlig besparelse:

Á conto vand, fra    1. juni 2016

Merudgift:

7

1.552,63

1.361,18

191,45

250,00

58,55

6

1.330,83

1.166,73

164,10

215,00

50,90

4

887,22

777,82

109,40

145,00

35,60

1

221,80

194,45

27,35

0

Besparelse:              27,35

 

Vi i bestyrelsen, syntes stadig, at det er utroligt, at der er så mange, der ikke er hjemme eller afleverer en nøgle så håndværkerene kan komme ind på de varslede dage. Vi har informeret højt og lavt, så alle har vidst hvornår håndværkerne kom. Det er for dårligt, og næste gang vil det koste penge. Vi kan ikke byde håndværkene dette en gang til.

Hele forløbet af installering af vandmålere i Taastrup Have gik fra uge 21 – 2015 og frem til uge 13 her i 2016.

 

0030

 

Nu kan der betales med MobilPay på Taastrup Haves kontor i nr. 9, kælderen.

22 43 98 23

Skal du tanke dit vaskekort op: Kom dit vaskekort i en kuvert og skriv udenpå din adresse, dit telefonnummer og "betalt med MobilPay". Læg kuverten i postkassen ved nr. 9.

Så kommer Karsten Frederiksen penge på dit vaskekort, og returnerer det. Har han vaskekortet inden 7.00 (arbejdsdage), kommer kortet retur samme dag.

 

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokaten skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset de senere år, er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

Formandens beretning til generalforsamlingen 2017.

de sidste 3 års generalforsamlinger, er der én ejer som har fremlagt nogle økonomiske påstande omkring vores budget / regnskab. Ejeren påstår, at foreningen kan spare og samtidig fornye og renovere. Dette er et luftkastel – efter bestyrelsens mening.

På generalforsamlingen 2016 ville beboeren spare 3.000 kr. pr. lejlighed. Dette bliver 1.062.000 kr. i alt. Vores regnskab for 2016 er på 5.349.896 kr, af dette beløb har vi stort set ikke indflydelse på de 2.755.213 kr., det er el, renovation, forsikring, snerydning, løn til de ansatte og administration, så derfor er der 2.594.683 kr. tilbage. De godt 2 ½ mill. kr. har vi indflydelse på, de penge er til vedligehold, nyanskaffelser m.m. I forhold til disse 2.594.683 kr er 1.062.000 kr. 40,9 %.

Bestyrelsen anser det for utopi at spare så mange penge.

Medlemmet foreslog også mange forbedringer, som skulle gøre det bedre at bo i Taastrup Have: Bedre indeklima (pris ca. 21 mill. kr.), udluftning på badeværelserne (pris ca. 2 ½ mill. kr.), bedre tryghed – dørtelefoner (pris ca. 2 ½ mill. kr.), bedre tryghed – videoovervågning  (pris ca. 2 ½ mill. kr.) samt lukkede altaner (pris ca. 12 ½ mill. kr.) i alt udgifter på 41 mill kr.

Vi mener, at der er godt og trygt at bo i Taastrup Have. Vi ved også, at Taastrup Have er over 50 år gammel, og når man er 50 år skal der vedligeholdes – det har vi løbende gjort de sidste 10 – 15 år, og det skal vi fortsætte med.

På dette års generalforsamling skal vi i gang med nye tage. Vi tror ikke, at der er nogen som kender prisen for 15 nye tage, men et godt gæt er 25 – 50 mill. kr. Se det efterfølgende afsnit.

 

I år har vi valgt ikke at sende skatteoplysningerne ud til de beboere, der stadig betaler lånet. Oplysningerne har jeg lagt ud på vores hjemmeside, på den måde sparer vi både udprintning og porto. Dette har både stået på Facebook og på opslag i opgangene.

Beboerne har været velkomne til at ringe for at få tallene – der er dog ingen som har ringet til inspektøren eller mig.

 

I årets løb har vi haft flere klager over støj, end vi har haft i de forgangne år. Om beboerne er blevet mere støjende eller mere sarte, det ved jeg ikke, men når man har valgt at bo i en ejerlejlighed, så må man acceptere at der er regler (vores husorden) som skal følges. Sådan er det bare – vil man støje, må man købe et hus, hvor man selv laver reglerne.

Nu vi er ved klager, så har vi også modtaget klager over, at der lugter af hash i nogle opgange. Hvad der bliver røget, drukket eller spist i en lejlighed, kan og vil ejerforeningen ikke blande sig i.

Hvis en beboer klager over en nabo, så skal det være skriftligt, og der skal være underskrift (accept) fra min. 3 andre beboere før bestyrelsen vil gøre noget ved den. Anonyme klager bliver afvist.

 

Der blev på generalforsamlingen i 2016, talt en del om billig IT i alle lejligheder. En pris på 60 kr. pr. lejlighed blev nævnt (det giver de i Gadevang). Vi har så igen været i dialog med noget alternativt til den løsning vi har i dag – hvor beboerne frit kan vælge om de ønsker bredbånd eller ikke, samt hvem de vil købe bredbåndet af. Grunden til at Gadevang får det så billigt er, at deres anlæg er bygget til fibernet, det er vores ikke. STOFA / WAUU ville godt levere fibernet til Taastrup Have. Prisen ville ligge på ca. 7.500 kr. pr. lejlighed, eller 2.662.500 kr. for hele Taastrup Have – hvilket bestyrelsen takkede nej til.

Vi i bestyrelsen har modtaget et tilbud – fra Dansk Kabel TV, som generalforsamlingen skal tage stilling til.

 

Nu har vi haft vandmålerene i brug siden 1. juni 2016, og vi er vel sagtens en smule spændt på den første afregning. Målerene bliver aflæst den 31. maj 2017, og regnskabet kommer så hen over sommeren, med regulering pr. 1. oktober 2017.

Dog ved vi at vandforbruget i Taastrup Have i 2016 (1. januar til 31. december) var på 18.675 m3, hvor det i 2015 var på 20.300 m3 hvilket er en besparelse på 8 %. Hvis vi ser det i forhold til forbruget i 2014 (21.044 m3) er besparelsen på hele 11,2 %.

Vi ved også at, de lejligheder hvor der kun bor en der bruger vand – vil man spare penge, og i de lejligheder hvor der bor flere beboere – kommer man til at betaler ekstra. Det er vel også en af gevinsterne med vandmålere – vandafregning bliver retfærdigt.

 

Vi har desværre haft nogle uheld omkring de førnævnte tage. For et par år siden faldt en pind fra en nytårsraket gennem taget, Tagpladen blev skiftet, det var ikke en stor udgift, men et tegn på at tagpladerne er tyndslidte. I forsommeren 2016, havde vi så igen et uheld som primært skyldes vores tage. En familie måtte genhuses i den tid lejligheden blev renoveret, efter den fugtskade en utæt taghætte havde forvoldt. Skaden kom til at koste ejerforeningen 70.000 kr., og der var ingen forsikringsdækning, da skaden ikke var pludselig opstået.

For at forebygge flere af denne type uheld, er alle taghætterne blevet behandlet med noget epoxy. Prisen for dette blev 98.000 kr.

Ved stormen 2. juledag 2016, blev 2 - 3 tagplader (ved nr. 18) revet løs, og forskubbet 5 – 10 cm. Skruerne som holdt tagpladerne knækkede ved blæsten. Det er også store kræfter, der er på spil i sådan en storm, og vi skal huske på at tagene er fra 1962 - 64.

Omkring 1. februar i år så vores dygtige medarbejder endnu en flænget tagplade, denne gang ved nr. 37, igen ikke den store udgift – men et tegn på at tagene er gamle. Det vedhæftet foto er en tyndslidt tagplade. Den er ikke utæt, men så tyndslidt at lyset trænger igennem. Billedet er taget ved nr. 37.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at tiden til udskiftning af vores tage desværre er kommet, de har holdt 53 - 55 år indtil i dag.

Prisen kender vi ikke, men planen er, at når vi i 2018 er færdig med at betale vandrørs- og varmrørslån, låner vi en stor pose penge til de nye tage.

Det første der er sket, er at bestyrelsen har fået udarbejdet en tilstandsrapport for vores tage, af den fremgår tagenes stand netop nu. ingeniøren har fundet løsninger samt priser på projekt ”nye tage”. Denne rapport har kostet 18.750 kr. og bestyrelsen ser den som et godt værktøj, til at træffe beslutninger på.

 

 

Parkering har været oppe mange gange på vores generalforsamlinger og på vores bestyrelsesmøder (jeg tror at parkering er et større emne end hunde og det der kommer ud af dem – på vores bestyrelsesmøder). Jeg skal ikke kritisere bilisternes evne til at parkere, men jeg kan ikke forstå, at man parkere så ubetænksomt.  Her er et foto fra Facebook, og det taler for sig selv.

I Taastrup Have skal der parkeres i båsene, både i bredden og i længden. Er bilen større end båsen, skal der parkeres langs garagerne.

Køretøjer med en totalvægt på over 3.200 kg. må ikke parkere i Taastrup Have. Er køretøjets totalvægt på mellem 3.200 kg. og 3.500 kg. kan man få anvist en parkeringsplads af inspektøren – og den skal så bruges.

 

De nye låse vi fik sat i kælderdørene i 2014, havde desværre store problemer med hovednøglerene, nogle gange virkede låsen andre gange ikke. Til sidst gik medarbejderne rundt med 3 hovednøgler hver – så var de nogenlunde sikre på at dén ene virkede.

Det var jo ikke holdbart , og til sidst gik Ruko også med til at skifte alle låsene igen, på deres regning (200.000 kr.). Det nye system vi har fået er større og bedre en det vi havde. Det ser også ud til at alle er tilfredse med det nye system.

D.d. er der stadig 15 beboere, som ikke har hentet de nye kældernøgler.

 

I formandsberetningen 2014, var der en forklaring på fordelingstal. Da vi siden har fået nye vedtægter, og der er kommet mange nye til i Taastrup Have, kommer forklaringen på fordelingstal, her i en redigeret udgave.

Da Taastrup Have blev omdannet til en ejerforening i 1970erne, blev der af en landmåler lavet en retfærdig udregning af samtlige lejligheder. Dette er lovgivning; så det er Folketinget der har besluttet, at det skal være sådan. Denne landmåler fandt ud af, at der i Taastrup Have var et samlet fordelingstal på 2.103.

 

Bolig type

Fordelingstal

Antal

Fordelingstal totalt

Garager

(har ingen stemmeret)

1

 

44

1 rums bolig

4

67

268

2 rums bolig

6

218

1.308

3 rums bolig

7

69

483

Total:

 

354

2.103

Loven bestemmer, at fællesudgifter skal betales efter fordelingstal, hvilket vil sige, at en beboer der bor i en 2-værelses lejlighed skal betale 6 / 2.103 dele af ejerforeningens udgifter i fællesudgifter.

 

Som noget nyt i år har vi lavet en side ”Småt nyt”, der bliver sat op i opgangene ca. hver 14 dag. Det der står i ”Småt nyt” er det samme som man vil møde på Facebook, men er tiltænkt de mennesker som ikke har Facebook.

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokaten skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset de senere år, er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

Formandens beretning til generalforsamlingen 2018.

Jeg fik et meget stort ønske opfyldt den 12. februar 2018, den dag blev der sat 2 hjertestartere op her i Taastrup Have, en bag i indgangsdøren i nummer 7 og en bag indgangsdøren i nummer 22. Vi afholdt, i starten af marts et kursus i brug af hjertestartere der var 12 beboere og medarbejdere med på kurset og ved den lejlighed var der 6 som meldte sig som ”HJERTELØBERE”. Disse hjerteløbere modtager en SMS, hvis der er brug for en hjertestarter, dvs. hvis en beboer har ringet 112, og alarmcentralen skønner, at der er behov for en hjertestarter, så sender alarmcentralen en SMS med patientens adressen til hjerteløberen, og vupti vil han/hun være på vej med hjertestarteren.

Dét er da tryghed, at vide, at der er mennesker som er klar til at hjælpe.

2018 blev også året hvor vi fik besluttet at lægge nye tage på Taastrup Have, et stort og langt projekt, som kun lige er gået i gang. Prisen bliver på omkring 31,5 mill. kr og det hele skulle være færdigt inden udgangen af april 2019.

Beboerne kan løbende følge med i projektet på opslag i vores opgange, på vores hjemmeside: www.taastruphave.com samt på Facebooksiden: Taastrup Have – Ejerforening.

De vigtige oplysninger bliver lagt ud i de enkelte beboeres postkasser.

Der vil ligeledes komme nogle orienteringsmøder i vores festsal – tidspunkterne kommer senere.

 

Vi har i marts måned fået nye aluminiums dørpartier i indgangene. Disse dørpartier er født med energiglas og forberedt til eventuelle dørtelefoner. Termoruderne i opgangene er også skiftet til moderne energiruder. Begge dele skulle gerne gøre vores opgange lidt mere lune, og de nye vinduer skulle også dæmpe støjen udefra.

I januar fik vi tilbudt 4 æbletræer, det blev dog til 5. Disse var en gave fra Dansk Naturfredningsforening. Ejerforeningen har efterfølgende købt 3 ekstra, så nu er der 2 små æblelunde i Taastrup Have. Beboerne er naturligvis velkommen til at spise æblerne – når de bliver modne.

 

1 Januar 2018 blev Taastrup Have pengeløs, dvs. at inspektøren modtager ikke kontanter efter denne dato. Der er efterfølgende kun 2 måder at betale, på vores kontor. Den ene er via MobilPay (nr.49390) og den anden er via fællesudgifterne. Skal du have penge fra Taastrup Have, vil de blive udbetalt via fællesudgifterne. Dette tiltag er ikke for at generer nogen, men vi kan ikke aflevere penge i banker eller på  posthuset her i Taastrup.

 

2018 blev året hvor renoveringen af vores vaskerier blev fuldført. 5 nye vaskemaskiner, 2 nye tørremaskiner og et nyt elektronisk bestillings- og betalingsanlæg. Så beboerenes vaskeregning efterfølgende,  bliver betalt via fællesudgifterne. Ud over at du kan bestille vasketur i kælderen, kan du også bestille vasketur på sin smartphone eller PC, her kan du ligeledes følge dit forbrug. 

Nu skulle der gerne gå 10 – 15 år hvor vi kun skal vedligeholde og ikke nyanskaffe til vaskerierne.

 

Det første hele år med vand- og varmemålere er gået. Totalt er der sparet omkring 15 % vand, i forhold til 2014/15. Jeg er sikker på, at næste års vandregnskab viser endnu en besparelse. Nogen få skal efterbetale meget, andre skal have mange penge tilbage - men langt de fleste skal have en lille smule tilbage eller betale lidt. Alle der får- eller skal betale over 4.000 kr. bliver rettet i á conto betalingen, for vand og varme. Du kan også selv ringe til Brit B. Jensen (46 55 02 66), og få hævet/sænket din á conto betaling.

Har du mistanke om, at målere ikke fungerer, kan administrator anmode Minol om at sende en montør, som tjekker målerne. Dette koster omkring kr. 1.300, som du skal betale, hvis målerne er i orden. Er en måler ikke i orden, bliver der sat en ny op – og du slipper for at betale de kr. 1.300. Dit vand- og/eller varmeregnskab bliver selvfølgelig også rettet.”

 

I oktober måned 2017, fik vi fjernet mange hækplanter langs ”hovedvejen”. Dette er sket for at få ”luft omkring” plænerene samt for at åbne områderne. Der hvor hækkene var, er der efterfølgende sået græs. Bestyrelsen tror, at vi vil blive glade for dette tiltag.

Efter sommerferien 2017, fik vi en henvendelse fra Ældre Sagen, her i Taastrup. De ville gerne etablere et ”Stolegymnastikhold” i vores festsal. Holdet begyndte 5. september 2017, og det ser ud til det er en succes. Der kommer mellem 14 og 16 gymnaster hver tirsdag.

 

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset meget det sidste år (pga. de nye tage), er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

Formandens beretning til generalforsamlingen 2019.

Det forgangne år blev et hektisk år her i Taastrup Have. Containere, håndværkere, lifte, store kraner og masser af arbejdstrafik – jo, der sker og skete noget i den gamle have.

I det store og hele er de enkelte projekter afviklet uden de store problemer. Der var da noget støj og støv fra tagfolket, men det er vel hvad der følger med. nå der er op til 15 håndværkere i gang samtidig. Der skulle pudses vinduer, efter altanrenserene, som også afleverede løst støv og nullerbasser efter sig på altangulvet, men en kost, en spand vand og en gulvskrubbe gjorde skaden god igen – og altanerne blev så flotte.

Så alt i alt er vi sluppet godt igennem det hele – til glæde for os alle.

 

Vores store tagprojekt, gik i gang lige efter påske 2018 og det skulle gerne være færdigt, nu her den 30. april 2019. I det store hele er projektet kørt efter den plan der på forhånd var lagt. Man kom i gang lidt senere end planlagt, men PNP-byg blev færdig på de enkelte blokke til den udmeldte tid.

Der er naturligvis sket skader undervejs, der er nogle beboere som har fået repareret deres lofter, der er fortov som skal rettes op, der er veje som skal have ny asfalt, men det følger vel også med så stort et projekt, med så meget tung trafik. Jeg tror vi er sluppet billigt, der er jo trods alt ikke sket de store ulykker.

Økonomien har der også været fint styr på. Det var Danakon som skulle passe på vores penge og det ser lige nu ud til, at det bliver en lille smugle billigere end planlagt. Dette kan vi dog først se når de sidste regninger er sendt til Danske Bank. Når de sidste regninger er betalt, bliver lånet etableret, og vi kan så se, hvad vi hver især skal betale for de flotte nye tage, vi har fået i Taastrup Have.

 

Indgangsdørene til vores opgange er også blevet skiftet. De nye er af aluminium og med energiglas, så de skulle gerne holde på varmen når det er koldt.

De nye døre lukker med en lyd. Det skal de, da palen skal ”falde i hak” – så døren ikke åbner af sig selv i blæsevejr. Inspektøren har justeret alle 48 døre, så lyden er minimal – så beboerne må leve med dette klik. Beboerne må ikke selv prøve at justere dørene – da det kan give flere problemer end nødvendigt.

De gamle døre var af træ, med almindeligt glas og smadder skæve. De skulle males og var godt over 50 år – så det var nok på tide at skifte dem.

Da vi også har fået energiglas i opgangsvinduerne, skulle vores opgange gerne være mere lune om vinteren og holde varmen ude om sommeren.

 

Generalforsamlingen i 2018 sagde OK til at vi fik renset alle vores altaner: De blev spulet og overfladebehandlet – så nu skulle der gerne gå 10 år, hvor altanerne fremstår pæne og rene. Det var All Renove så påtog sig opgaven. Vi skulle betale lige under 400.000 kr. for arbejdet. Bestyrelsen og medarbejderne, har fået så mange roser for det flotte resultat, dem takker vi for, men det er da også blevet super flot. Jeg er lige ved at tro at vores lejligheder er steget i pris på grund af de fine altaner.

Herunder en før og en efter rens.

Her i slutvinteren 2019, graves der mange steder i Taastrup Have. Det er flere forskellige ting der graves for. Ved blok A er det et omfangsdræn som er kollapset – hvis det ikke bliver repareret kommer der vand i kælderen. De mange og mindre udgravninger, er reparation af sandfang ved vores nedløbsrør. Alt dette er nødvendigt vedligehold.

Prisen er omkring 170.000 kr., som bliver betalt af taglånet.

Ved nr. 26 er der en lille forurening med hydraulikolie. Jorden skal skiftes. Uheldet er anmeldt til Høje Taastrup kommune,

og det er PNP-byg som betaler.

 

2018 blev året hvor der kom fibernet til Taastrup Have. Hen over sommeren blev der installeret fibernet i lejlighederne. I langt de fleste tilfælde var der ingen problemer med det. Undervejs blev der boret igennem et par ledninger til lys i opgangene og et par telefonkabler – men i det store og hele gik også dette projekt godt.

Der blev samtidig etableret trådløst internet i vores fyrkælder, på inspektørens værksted og i vores festsal (Taastrup Have 33, kælderen) – login koden står i vindfanget til festsalen.

Lige nu er der 3 lejligheder som endnu ikke har fået fibernettet, selv om Fibia har forsøgt og forsøgt. På et tidspunkt, når Fibia mister tålmodigheden, bliver fibernettet først etableret når lejlighederne sælges. Til den tid er det så på lejlighedssælgerens regning, i dag vil prisen ligge på omkring 3.500 kr.

1. november 2018 kom anlægget i gang. Den første dag var der 6 – 8 teknikere fra Fibia, til at hjælpe beboerne. Det var en meget fin service, de der ydede, og langt de fleste fejl blev fundet og rettet.

Den beslutning generalforsamlingen i 2018 traf om betalingen, begyndte også 1. november 2018 – fra denne dag kom alle 354 lejligheder til at betale 99 kr. om måneden for fibernet.

 

”Vores bus” – linje 850, bliver desværre sparet væk. Den kommer antagelig ikke mere i Taastrup Have efter 1. maj 2019, hvilket jeg er meget ked af. Det var som altid økonomi der fik byrådet til at indstille denne populære lille bus. Mærkeligt nok var det et enigt byråd som tog denne dårlige beslutning – alle var med fra liste A til liste Ø. (Så nu ved jeg ikke hvem jeg skal stemme på næste gang).

Jeg ved ikke hvor mange penge det koster at have bussen kørende, men jeg tror det er beskedent, set i forhold til hvad Høje Taastrup Kommune kommer til at spare.

 

Vi (inspektør og formand) gennemførte i midten af juni det årlige ”postkasse tjek”, i Taastrup Have. Formålet var at, se om det var ejerens navne der stod på postkasserne, eller en evt. lejers navn som foreningen kendte fra en godkendt lejekontrakt. De ejere af lejligheder, hvor der stod andre navne blev tilskrevet, med besked om at bringe kontrakten i orden. I mange tilfælde bliver der også opkrævet 1.000 kr. til ejerforeningens grundfond – som vores vedtægter foreskriver, man skal betale ved ind/ud flytning.

Det kan da ikke være rimeligt at, nogen glemmer / snyder for at betaler disse 1.000 kr. ved ind / ud flytning.

Der blev skrevet til mellem 20 og 25 ejere.

I samme forbindelse blev navnelabels, som ikke var lavet af inspektøren, samt reklamer fjernet fra postkasserne. I flg. vores husorden skal beboerne bestille navneskilte hos inspektøren – som også sætter dem op. Der må ej heller påsættes reklamer på postkasserne – se vores husorden www.taaastruphave.com

 

Vi har i lighed med de sidste mange år, fået malet nogle blokke. Det var blokkene H + I + J der blev malet i 2018. Da sommeren var meget fin, havde Mette (vores søde maler) rigtig gode betingelser til af få malet – så det gik efter en snor.

Hvis generalforsamlingen bevilger penge, så er det blok K og L der skal males her i 2019.

 

Affald er til stadighed et problem. Langt de fleste kan finde ud af det, men der er stadig nogen som ikke kan eller gider gøre det rigtigt. Det er ikke meningen at vores medarbejdere skal rydde op efter beboerne. Medarbejderen har nok at lave, men de vil gerne hjælpe de personer, som ikke kan magte affaldet. Kontakt inspektøren hvis I har behov for hjælp.

En affaldscontainers låg skal altid kunne lukkes. Hvis låget ikke kan lukkes, må beboerne bringe affaldet til en anden container (så langt er der heller ikke).

Står låget åbent, er der gode muligheder for mad til rotter, krager, måger og andre skadedyr – og dem vil vi ikke have i Taastrup Have – vel?

 

Når vi pr. 31. maj 2019 har fået aflæst vores varmemålere, skal de skiftes. Batteriet i varmemåleren har en holdbarhed på 10 år, så derfor kommer der nye målere. Ved samme lejlighed skal der monteres nye bokse, i nogle af kælderene. Disse bokse benyttes til fjernaflæsning af varmemålerne, og senere kan beboerne gå ind på en hjemmeside og følge deres eget forbrug, hen over året. Når vandmålerne bliver skiftet om 5 år, kan de også kommunikere med disse bokse.

Prisen for de nye varmemålere og aflæsningsbokse er 172.760 kr. inc. moms. Der kommer dog en regning for tilslutning af strøm til boksene. Disse ca. 200.000 kr. har vi, da vi hver måned betaler til fornyelse af målere, via vand- / varmeregnskaber.

Da vi sidst fik nye varmemålere i 2009, var prisen 250.000 kr. inc. moms.

 

1. oktober 2018 måtte vi desværre opsige vores medarbejder gennem 10 år. Vi måtte sige farvel til Jan Larsen, som ikke kunne varetage jobbet her i Taastrup Have. Vi takkede naturligvis Jan for godt samarbejde og vi har indtryk af, at det var en lettelse for Jan at blive pensionist.

 

4. december 2018 kunne vi så sige velkommen til en ny Jan, denne gang med efternavnet Brandt. Jan Brandt har en fortid i Ishøj kommune og Høje Taastrup vandværk – hvor Jan har passet de grønne områder. Endnu engang velkommen til Taastrup Have Jan, jeg / vi håber på et godt samarbejde – til glæde for Taastrup Have.

 

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset meget det sidste år (pga. de nye tage), er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

2020

2021

2022

 

 

 

↓↓↓↓

2021

2022

 

 

 

↓↓↓↓

Formandens beretning til generalforsamlingen 2020.

Vi måtte desværre sige farvel til bestyrelsesmedlem og fhv. formand Kurt Hartvig tidlig på sommeren 2019, efter kort tids sygdom døde Kurt, stille og roligt på Rigshospitalet.

På vores bestyrelsesmøde den 12. juni 2019 kunne vi derfor sige velkommen til det nye medlem af bestyrelsen – Bell Bruun, som vi glæder os til at samarbejde med.

 

Efter tagprojektet er blevet færdigt, er Taastrup Have kommet til at ligne sig selv – dog i en meget flottere udgave end før de nye tage kom.

Jeg er sikker på at, alt det der blev gjort i 2018 & 2019 har været med til at gøre værdien af vores lejligheder højere, man kan nok ikke sætte tal på, men den er blevet højere

og så er lejlighederne blevet hurtigere solgt.

 

Sådan indfrier du din del af taglånet: Lånet kan kun indfries pr. 1. januar eller pr. 1. juli. Hvis man ønsker at indfri lånet, skal dette meddeles vores administration mindst 1 måned i forvejen. Det vil sige, senest 30. november eller 31. maj.Beskeden skal være skriftlig og skal indleveret til advokatfirmaet Ternstrøm, Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene eller være sendt til advokat Steen Ternstrøm på e-mail: steen@ternstrom.dk Danske Bank tager et gebyr, for at indfri lånet på 1.000 kr. (2019 - kr.).

 

Generalforsamlingen 2019 gav også bestyrelsen lov til, at få faldstammerne i alle de 1-værelseslejligheder ”foret med en strømpe”. Dette er godt for alle, for hvis faldstammen sprænger, så kan der gå en tid før det blev opdaget – da faldstammerne i de 1-værelses lejligheder er indmuret. Så man kan ikke se når skaden sker, men man kan se når skaden har bredt sig. Så vi er glade for at arbejdet er gjort. På generalforsamlingen oplyste vi en pris på 1.600.000 kr., dette kom ikke til at holde stik – prisen blev lige omkring 1,100.000 kr., så vi blev endnu gladere. Og så bliver vi forskånet for mange tårer i årene fremover, over sprængte faldstammer – i de 1-værelseslejligheder.

Selve arbejdet med at lægge strømper i faldstammerne, gik over alle forventninger, næsten alle var enten hjemme eller havde afleveret nøglen til inspektøren, så Proline kunne bare arbejde derud af og følge tidsplanen. Der var 5 lejligheder som ikke lukkede op for Proline, disse har efterfølgende fået en ny tid – dette ekstra besøg kommer ejerne af lejlighederne til at betale (det er temmelig dyrt, 5.000, 12.500 eller 17.500 kr.).

Men som helhed et projekt i Taastrup Have – hvor intet gik galt.

 

I sensommeren 2019, fik jeg en god ide (syntes jeg selv), ideen gik ud på at lave nogle insekter-, bi- blomsterbede (”grøftekante”). Vi hører igen og igen at alt småkravlet har det svært, og da vi har mange græsplæner – så hvorfor ikke? Bestyrelsen var med på den ide og vi blev enige om at lave 4 bede rundt omkring. Bedene er omkring 3 meter i diameter. De 2 bede er omkring vores æbletræer, i de 2 andre er der plantet 2 sommerfuglebuske, som skulle blomstre rigtig meget, og tiltrække et hav af sommerfugle.

Vi skal også her takke Agendarådet i Høje Taastrup Kommune, de har betalt frøblandingen og de 2 sommerfuglebuske samt bistand til projektet, godt 3.700 kr.

Frøblandingen hedder i øvrigt noget så romantisk som ”Honningbi og sommerfugleblomster fest blanding”, og består bl. a. af følgende blomster: Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det grønne, Sløjfeblomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, Brudeslør, Rødkløver m.fl.

 

I formandsberetningen 2017, var der også en forklaring på fordelingstal. Da vi siden har fået mange nye medlemmer i ejerforeningen, kommer forklaringen på fordelingstal igen her:

Da Taastrup Have blev omdannet til en ejerforening i 1970erne, blev der af en landmåler lavet en retfærdig udregning af samtlige lejligheder. Dette er lovgivning; så det er Folketinget der har besluttet, at det skal være sådan. Denne landmåler fandt ud af, at der i Taastrup Have var et samlet fordelingstal på 2.103.

Bolig type:

Fordelingstal

Antal

Fordelingstal totalt

Garager

(har ingen stemmeret)

1

 

44

1 rums bolig

4

67

268

2 rums bolig

6

218

1.308

3 rums bolig

7

69

483

Total:

 

354

2.103

Loven bestemmer, at fællesudgifter skal betales efter fordelingstal, hvilket vil sige, at en beboer der bor i en 2-værelses lejlighed, skal betale 6/2.103 dele af ejerforeningens udgifter i fællesudgifter. Ting der er ens for alle lejligheder, f.eks. postkasser betales ikke efter fordelingstal.

 

Vi har en stor udfordring, omkring vores varmeanlæg. Denne viden fik bestyrelsen omkring november 2019.  Anlægget er faktisk fint og godt, selv om det er omkring 20 år gammelt (det har 2 ingeniører fortalt), men vi udnytter ikke den varme der kommer ind til Taastrup Have godt nok. Temperaturen på returvandet, vi sender tilbage Høje Taastrup Fjernvarmeværk er for høj, så vi har ikke udnyttet fjernvarmen godt nok.

Da vores varmeanlæg blev lavet, for de ca. 20 år siden, var der ikke noget som hed ”returtemperatur”, det er der i dag. Hvis returtemperaturen er for høj, kommer man til at betale en strafafgift, hvis den er lavere end fjernvarmeværket har bestemt, får man penge tilbage. Taastrup Have kommer til at betale. Hvis vi ikke gør noget, kommer vi til at betale omkring 50.000 kr. her i 2020 stigende til omkring 150.000 kr. i 2025.

Men vi gør noget – som sagt er vores anlæg god nok. Det er i de enkelte lejligheder problemet opstår. Det er der vi ikke udnytter varmen godt nok.

Hvad der kan gøres, vil bestyrelsen fremlægge på generalforsamlingen, her i april 2020.

 

Vi har i årets løb i bestyrelsen, haft nogen diskussion om lugtgener fra lejligheder og i opgange.

Opgangene først. Da opgange er offentligt område, må der ikke ryges i opgangene, det er ligetil og til at forstå, men nok sværere at efterleve.

Det bliver så mere kompliceret når vi kommer til de enkelte lejligheder.

Grundloven sikrer de enkelte menneskers frihed til at ”lugte” som de vil - så længe det ikke er til skade for bygningerne og andre menneske. Hvornår er det så det?

Er det skadeligt, at der lugter af karry, fiskesuppe eller rødkål fra en lejlighed?

I begge tilfælde opfordrer vi beboerne til at tale sammen. Sig til din nabo, at det ikke er lækkert at lugte ”dit eller dat” – foreslå dem der bliver luftet ud og måske en bedre udsugning. Begge dele vi hjælpe gevaldigt.

Bestyrelsen har også tilskrevet lejlighedsejerne med de samme forslag – og det er så den myndighed vi har. Det skal være meget slemt før vi kan gøre mere.

 

Det sker tit at der kommer gode billeder fra beboerne på vores Facebook side (Taastrup Have - Ejerforeningen.). Men det er ikke så tit, de er så gode som dette, Manna Christensen lagde ind i september måned 2019. Der er 2 regnbuer, grønt græs, nye tage, skorsten og ingen biler. Jo – en perle af et billede.

Vi fik også i 2019 asfalteret ”hovedvejen” og rettet op på fortovene langs ”hovedvejen”, hvilket jeg tror vi alle er glade for. Det var ikke så sjovt under selve arbejdet, men efterfølgende har det pyntet. De vejchikaner der blev godkendt på generalforsamlingen i 2017, er nu endelig etableret – forhåbentligt til alles glæde.

 

Da opgangene er FLUGTVEJE, må der ikke henstå noget i dem – siger Brandtilsynet.Dette siger vores husorden også. De beboere som har stillet blomster (døde som levende) i opgangen skal fjerne dem, sko, gulvtæpper, stole, indkøbsvogne mm. Skal ligeledes fjernes. Har du en rollator, skal du kontakte inspektøren for at få henvist en plads til den.

Vores medarbejdere vil løbende fjerne alt som står i opgangene (dog ikke dørmåtter).

Det handler om vores alles sikkerhed.

 

Medlemmerne af ejerforeningen skal være opmærksom på, at vores vedtægter tilskriver at udlejning / udlån af lejligheden, kun er tilladt når der findes en tidsbegrænset lejekontrakt. Lejeperioden må højst være på 2 år og kontrakten skal være godkendt af formanden. Lejekontrakten kan naturligvis godt efterfølgende forlænges med 2 år.

 

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset meget de sidste år (pga. de nye tage mm.), er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

2022

 

 

 

↓↓↓↓

Formandens beretning til generalforsamlingen 2021.

Det er mærkeligt – vi har lige haft generalforsamling, i september 2020 og så skal vi til det igen. Det er jo hvad der sker i disse Corona-tider. Vores ordinære men forsinkede generalforsamling, blev heller ikke et tilløbsstykke. Bestyrelsen havde godt nok bedt beboerne om kun at komme én fra hver bolig, da der kun måtte være 70 mennesker i Medborgerhuset. Men at vi kun var 43 til generalforsamlingen, det havde vi ikke lige set komme.

 

generalforsamlingen, blev der valgt et nyt bestyrelsesmedlem. Det nye medlem er John Rommedahl, Taastrup Have 26, 1. th., John er naturligvis valgt for 2 år.

Igen vil jeg byde John velkommen og takke for at han har lyst til arbejdet i bestyrelsen.

Der har været 1 årsgennemgang af vores nye tage, det var i april 2020 og der blev ved gennemgangen fundet nogle få, men ikke store fejl som skulle rettes. Bestyrelsen, rådgiver og PNP-byg blev ved den lejlighed enige om, at udbedring af fejlene godt kunne vente til efter vores (forsinkede) generalforsamling. Dette var naturligvis fordi, at på generalforsamlingen skulle det besluttes om der skulle monteres snefang på tagene. Dette blev vedtaget, så fejlene blev udbedret, og snefanget monteret i november måned.

Men da det blev lavet samtidig, sparede vi nogle penge til liftleje. Og hvad der er sparet, er jo som bekendt tjent.

Returtemperatur – var også et emne på generalforsamlingen i 2020. Jeg vil ikke her komme ind på emnet, da det er meget komplekst. Til gengæld vil der med indkaldelsen komme en god og skriftlig forklaring, som så vi skal tale om og træffe en klog og rigtig beslutning.

Hvis der er beboere som kunne have interesse, i at se hele tilbuddet fra Høje Taastrup Fjernvarmeværk, så send en mail til mig (erlar29@gmail.com) så returnerer jeg tilbuddet.

Et er sikkert, vi skal beslutte hvad vi gør – for vi skal gøre et eller andet.

 

Vores ”hovedvej” fik en fin ny belægning, inc. 2 chikaner. De 2 chikaner ser ud til at havde virket efter hensigten – hastigheden er nedsat i Taastrup Have, hvilket jeg er sikker på at mange er glade for. Den fine nye asfalt holdt i 10 måneder, så var der et sprunget vandrør – som skulle graves op og repareres og næsten samtidig var der en lastbil som fræsede asfalten op ved blok A (2-5). Så nu er der lapper på vores ”nye hovedvej”. Men sådan er det jo nok, var det ikke blevet i 2020, så var det blevet en anden gang. Til gengæld har det ikke kostet ejerforeningen noget at få vejen lappet.

 

Hvis nogen har spekuleret over hvor grimt, Høje Taastrup Kommune har lappet hullet i asfalten (efter sidste sommers vandskade), så er der håb forude. Her til sommer kommer de igen og denne gang fræser de pletten og området omkring den, hvorefter der bliver lagt et blivende lag asfalt. Det er fordi kommunen har erfaring, med at sådan el lap godt kan sætte sig – så derfor bliver den lavet i 2 etaper.

 

Bioaffald er en ny container, som er kommet pr. 1. januar 2021.

Jeg syntes også at det er passende her at opfordre alle beboerne at følge de anvisninger der kan læses i vores husorden samt diverse opslag i affaldsøerne. På dette område er der virkelig plads til forbedring.

 

Hen over sensommeren 2020 søgte vi en ny medarbejder, så vi igen kom op på 2 gårdmænd og så vores inspektør. Ved den lejlighed fik vi 380 ansøgninger, som Karsten og Bjarne gik i gang med. Efter flere sorteringer, og mange samtaler faldt valget på Ulrich Jensen, 44 år og med en fortid i et elevatorservice firma, Ulrich bor i Glostrup.

Vi byder Ulrich velkommen, igen – og håber vi bliver glade for hinanden.

En lille bøn: Inspektøren beder folk der har cykler stående i cykelstativerne og ikke bruger dem så ofte - om at sætte dem i de indvendige cykelkældere. Så der bliver plads til dem der bruger cyklen dagligt.

Nu vi er ved cykler, så havde vi cykeloprydning i begyndelsen af oktober måned. Det er noget inspektøren gør cirka hvert andet år. Ved oprydningen her i 2020 blev der fjernet 58 ”døde” cykler – cykler som ingen ville kendes ved. Cyklerne står efterfølgende i en garage (der kunne jo være en, der fandt ud af, at hans/hendes cykel var fjernet) i en måned, herefter kommer Høje Taastrup Kommunes cykelteam og tager cyklerne med til reparation eller skrot.

Postkassetjek er også blevet en tradition, i 2020 var det 3. år, at inspektør og formand tjekkede beboerlisten med navnene, op mod postkasserne navne. Var navnene på postkasserne ikke identisk med beboerlisten, så var der grund til at tro at ejeren havde glemt at melde udlejning af lejligheden, med den følge af grundfonden gik glip af 1.000 kr. I 2020 var der 15 lejligheder, som havde uoverensstemmende navne, hvilket gjorde at grundfonden fik ”de glemte” 15.000 kr. Det tilsvarende tal var i 2018 25.000 kr. og i 2019 22.000 kr. Så på de 3 år er der efterbetalt 62.000 kr, som lejlighedsejerene ”havde glemt” at betale.Jeg er sikker på at inspektøren og jeg, skal på postkassetjek i 2021 igen. Der er jo trods al de mange beboere som betaler hvad de skal, der bliver snydt.

 

Generalforsamlingen 2020 gav også bestyrelsen lov til at nedlægge barnevognsrummene, i de forskellige blokke. Det blev til 5 nye ekstra kælderrum, som beboerne har kunnet leje fra 1. januar 2021. Et par rum blev ikke til udlejningsrum men cykelrum, for det var der behov for i de aktuelle blokke. Jeg er sikker på at dem der nu lejer et af de nye rum er glade, og jeg tror ”at der hen af vejen”, ikke er nogen i Taastrup Have der savner barnevognskældrene.

Ejerforeningen får en lejeindtægt på over 22.000 kr. om året på udlejningerne.

 

Medlemmerne af ejerforeningen skal være opmærksom på, at vores vedtægter tilskriver at udlejning / udlån af lejligheden, kun er tilladt når der findes en tidsbegrænset

lejekontrakt. Lejeperioden må højst være på 2 år og kontrakten skal være godkendt af formanden. Lejekontrakten kan naturligvis efterfølgende forlænges med 2 år.

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot,

og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset meget de sidste år (pga. de nye tage mm.), er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

Formandens beretning til generalforsamlingen 2022.

 

Ja, så er det tid til endnu en generalforsamling i ejerforeningen. I år er det endda i april måned, som vores vedtægter tilskriver.

Det er dejligt at vi endelig er fri af alle forbuddene i den lange Corona tid.

Jeg håber her, at alle er kommet godt og uden men igennem de 2 år.

 

Højtvandlukker, er som navnet hentyder til, en ventil der forhindrer kloakvand i at trænge op i vores kældre. I blok A + B + O (blokkene nærmest Selsmosen) har der været højtvadslukkere i mange år, og de virker perfekt. Vi har ikke haft oversvømmelse i de kældre siden højtvandslukkerene blev monteret.

Bestyrelsen ønskede at, montere lignende i blokkene langs banen. Disse blokke har haft oversvømmelse et par gange de sidste 10 år. Højtvandslukker er en udgift på omkring 15.000 kr. pr. kælderafløb, så det var også til at komme over.

Men, men men – de kloge mennesker inde på Christiansborg har lavet en lov, som forbyder etablering af højtvandslukkere.

Så vupti, vi skal være glade for dem vi har, for vi får ikke flere. Vi må finde os i det vand der eventuelt kommer op i vores kældre.

Det er beboernes egen indboforsikring, der skal erstatte eventuelle skader. Så sikr jer, at I har en indboforsikring, for det er sikkert, at der igen kommer vand på et tidspunkt.

Undlad derfor også at have ting af værdi i kældrene.

 

I det forgangne år, har vores inspektør fået ejerforeningens håndværkere til at lave nogle tilbud til beboerne - om at få lavet forskellige ting.

F.eks. har glarmesteren givet et godt tilbud på at få termoruderne skiftet med de nyeste energivinduer. De nye ruder holder på varmen og så sænker de støjen udefra.

Vores VVS’er har lavet et radiatortilbud. Dem der har takket ja, siger at varmekomforten i lejligheden er blevet meget bedre.

Tømrerne har givet et tilbud på at skifte tætningslister i vinduer og altandøre.

Endelig har Karsten Frederiksen lavet et ”Altan maler kit”, for gør det selv folket, hvor du for omkring 500 kr. kunne købe hvid og grå maling – som passer til én altan.

Det er mit indtryk, at beboerne er glade for disse tilbud, så inspektøren vil fortsætte med at komme med tilbud til beboerne.

 

De 2 fælleslån der er i mange lejligheder, kan kun indfris pr. 1. januar eller pr. 1. juli.

Hvis man ønsker at indfri lånet, skal dette meddeles vores administration, senest den 10. i måneden før (altså den 10. juni eller den 10. december).

Beskeden skal være skriftlig og skal være indleveret til advokatfirmaet Ternstrøm, Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene eller være sendt til advokat Steen Ternstrøm på e-mail: steen@ternstrom.dk

Prisen for at indfri et lån er 1.000 kr., disse 1.000 kr. forlanger Danske Bank for indfrielsen.

 

Det sidste år, har jeg hver onsdag lagt Lokalavisen Taastrup ud på vores Facebookside – her kan du så læse den, og derfor kan du opsige papirudgaven – til glæde for naturen og vores aviscontainere.

Jeg vil da også foreslå dig at læse reklamer og tilbudsaviser på nettet – det vil spare endnu mere papir.

 

Beboerne skal huske at tomme håndspritflasker, IKKE må komme i dagligrenovation (pga. brandfare).

De skal afleveres i indleveringens rummet ved Taastrup Have 43 – da flaskerne er FARLIGT AFFALD.

Husk din kældernøgle, da rummet er aflåst.

 

I sommeren 2021 blev der etableret videoovervågning af indkørslen til Taastrup Have, samt af vores genbrugsplads. Vi håber med det sidste at stoppe en mængde af affald der bliver dumper her, det værende skrot såvel som industriaffald. Det er ikke meningen at ejerforeningen skal håndtere  og betale for at komme af med det (da det ikke er med i vores affaldsordning).

Vi har fået tilladelse af politiet til overvågningen, og alle optagelser bliver slettet efter 30 dage.

Det er kun inspektør Karsten Frederiksen der har adgang til optagelserne. Hvis andre ønsker at benytte optagelserne, må de henvende sig til politiet, det er dem og kun dem der kan se med, over Karsten skulder.

 

Siden 1. januar 2021 har vi haft ”den store affaldssortering” her i Taastrup Have. Det er jeg som formand glad for. Det er sund fornuft, at vores affald bliver genanvendt. Det er sundt for naturen og samfundet sparer mange penge og resurser på ”at vi gider”.

Det sidste der kom med, var madaffald, som skulle i grønne poser – og i en container for sig – for til sidst at blive til biobrændsel og gødning til bondens marker.

Jeg har glædet mig siden 2010 (hvor vi fik lavet vores 13 affaldsøer), til at lægge de grønne poser i containeren. Taastrup Have er klar til fremtiden, og beboerne har modtaget de grønne poser med glæde.

Det er en stolt formand, der siger:

 TAK, TAK fordi I modtog det så godt

 

Inspektøren har fået vores murer, Tom Janum til at tage stikprøver på vores altaner. Der var jo desværre, for et par år siden en væmmelig ulykke i Nakskov, med en altan der faldt sammen. Vores altaner, her i Taastrup Have er helt i orden, men Tom Janum råder os dog til igen om 5 år at få dem efterset. Ikke fordi der til den tid er noget galt – men for den tryghed det skaber. Hvis der er nogen som vil læse hans lille rapport, så send en mail til mig: (erlar29@gmail.com) så fremsender jeg rapporten.

 

HUSK ejerforeningens Facebookside – ”Taastrup Have – Ejerforeningen”.

 

Er du ikke hjemme, når ejerforeningens håndværkere skal ind i din lejlighed, så skal du aflevere en nøgle til lejligheden til inspektøren, så sørger han for, at håndværkeren får nøglen. Nøglen skal du lægge i en konvolut, med tydeligt navn, adresse og mobiltelefonnummer. Konvolutten skal du så lægge i postkassen ved nr. 9. Inspektøren skal senest have nøglen klokken 7.00, på dagen hvor håndværkeren kommer. Nøglen vil efterfølgende blive lagt på dit køkkenbord, når opgaven er udført. Der kan naturligvis aftales et andet sted at aflevere nøglen.

 

I slutningen af januar måned blev der skiftet nogle ventiler på vores 3 varmevekslere., Vores edb. på varmeanlægget blev også optimeret til ny software. Disse to tiltag skulle gerne hjælpe med at få returtemperaturen ned – så vi ikke får så stor en bod fra Høje Taastrup Fjernvarmeværk.

Lige nu i februar måned ser det ud til at pengene er givet godt ud. Vores returtemperatur er faldet med omkring 2 grader.

Når vi så hen over sommeren får skiftet vores stueradiatorer til en større model, skulle vi kunne klare de 40 grader i 2025.

Ved årsafregningen til HTF for 2021, fik vi en efterregning på godt 91.000 kr. – for for høj (lige over 48 grader) returtemperatur.

Et billede, der indeholder gear

Automatisk genereret beskrivelse

Nu hen over sommeren 2022, begynder Toileteksperten at udskifte radiatorerne i alle stuer (selvfølgelig ikke hvis den rigtige er monteret). Dette er for at få returtemperaturen ned, på det vand vi sender retur til Høje Taastrup Fjernvarmeværk – de større radiatorer  giver også en bedre varmekomfort i lejlighederne.

På grund af denne udskiftning, bliver der lukket for varmen – så radiatoren kan monteres – i alle 3 højre- / midter- / venstrelejligheder samtidig, i de enkelte opgange, dvs. at Toileteksperten skal have adgang til de 3 lejligheder samtidig.

Hvis der er én som ikke lukker op, så bliver der berammet et nyt tidspunkt for hans / hendes udskiftningen, og prisen på dette ekstra besøg af Toileteksperten kommer beboeren så til at betale for. Bliver der ej heller lukket op på det andet forsøg, så bliver der berammet endnu et besøg, denne gang kommer der ”betydelige omkostninger til låsesmed, advokat og foged, som ejer vil blive opkrævet” kr. hvis man ikke åbner. Så for din egen skyld – læs og efterlev de informationer der er og bliver udsendt.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Beboerne opfordres til selv at holde orden i diverse tørrerum, her i Taastrup Have. Husk at jeres tøj skal fjernes, når det er tørt – ca. ét døgn efter der er hængt op i tørrerummet. Har I små tørrestativer, så skal de fjernes, fra tørrekælderen når de er tømt. Det er ikke en god oplevelse, når man skal have sit tøj tørret at komme til en tørrekælder som det på billedet. Der er koste og fejeblade i alle kældre, og det er tilladt at bruge dem.

Et billede, der indeholder indendørs

Automatisk genereret beskrivelse

I foråret 2021 havde vi nogle dage, hvor store dele af Taastrup Have ikke havde noget vand, hverken varmt eller koldt. Der var et ikke synligt brud på hovedvandrøret ved nr. 22.

Vandet kom igen, og alle var glade.

Vores inspektør blev ”kimet ned”, men kunne intet stille op. I fremtiden indtaler Karsten Frederiksen en besked på sin telefonsvarer – her vil beboerne blive orienteret da Karsten  oftest kender til uheldet før beboerne opdager det.

Alle der forsyner Taastrup Have med noget, vand + varme + el + YouSee m.fl., har en SMS-ordning, hvor I hver især, kan tilmelde jer at få tilsendt en SMS hvis der er noget galt på anlægget.

 

Vores festsal blev gennemgribende istandsat i oktober og november. Der var fugtskader i væggene som blev behandlet, loftet blev lydisoleret (til stor glæde for dem der bor ovenover). Der kom nye farver på væggene.

Så nu stå lokalerne som fine og nye, og klar til jeres fester.

 Et billede, der indeholder gulv, indendørs, loft, værelse

Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder indendørs, gulv, loft, væg

Automatisk genereret beskrivelse


Nyt om affaldssortering: Siden 1. januar 2022 skal mælke- + juice- + saftkartonner sammen med ”Kjærgaards bøtter og låg”, ikke længere i restaffaldscontaineren men i plastcontaineren. Dette er ikke noget Høje Taastrup Kommune har besluttet, nej – det er en lov som de kloge hoveder inde på Christiansborg har besluttet.

Når plastcontaineren bliver tømt i fremtiden, så bliver indeholdt samlet sammen og presset til store baller, for at blive kørt til Tyskland – hvor de så sorterer det, og genanvender de enkelte ting. Hvis I spørger mig, så er det aldeles tåbeligt.

Til gengæld er det supervigtigt, at I, kære beboere, klapper kartonerne sammen, så de fylder så lidt som muligt. En mælkekarton på en liter – kan komme til at fylde omkring 1 dl.

Der er faktisk også en god ting ved denne omlægning af affaldet, at vi i Taastrup Have kommer til at spare 50.000 kr. om året, da vi har sagt den ekstra tømning vi fik i 2020 op, og derved sparer de 50.000 kr. tømningen koster.

Et billede, der indeholder tekst, indendørs

Automatisk genereret beskrivelse

 

Der er opgange hvor der lugter rigtig meget at tobaksrøg. Det er meget ubehageligt for ikke rygere og røglugten trænger også ind i andres lejligheder.

Derfor skal beboere som ryger lufte ekstra meget ud, så lugten ikke forplanter sig til opgangene. Dette gælder alle lejligheds-typer hvor der bliver røget, men især 1-værelses lejlighederne som er skyld i problemet.

Så er du ryger – så vis hensyn.

 

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset meget de sidste år, er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022