10:           

11: Formandens beretning til generalforsamlingen

Ifølge § 7,2 i Ejerforeningens vedtægter, skal formanden aflægge en beretning ved hver ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har valgt at der både skal være en skriftlig såvel en mundtlig beretning.

Hvis du ønsker en ældre beretning, så har formanden dem fra 2007, send en mail til: erlar29@gmail.com så returnerer han den/de ønskede beretninger

På denne side kan de sidste 6 års beretninger ses, det er for årene:

2020

2021

2022

2023

2024

 

 

 

↓↓↓↓

2021

2022

2023

2024

 

↓↓↓↓

2020

2021

2022

2023

2024

 

↓↓↓↓

Formandens beretning til generalforsamlingen 2019.

Det forgangne år blev et hektisk år her i Taastrup Have. Containere, håndværkere, lifte, store kraner og masser af arbejdstrafik – jo, der sker og skete noget i den gamle have.

I det store og hele er de enkelte projekter afviklet uden de store problemer. Der var da noget støj og støv fra tagfolket, men det er vel hvad der følger med. nå der er op til 15 håndværkere i gang samtidig. Der skulle pudses vinduer, efter altanrenserene, som også afleverede løst støv og nullerbasser efter sig på altangulvet, men en kost, en spand vand og en gulvskrubbe gjorde skaden god igen – og altanerne blev så flotte.

Så alt i alt er vi sluppet godt igennem det hele – til glæde for os alle.

 

Vores store tagprojekt, gik i gang lige efter påske 2018 og det skulle gerne være færdigt, nu her den 30. april 2019. I det store hele er projektet kørt efter den plan der på forhånd var lagt. Man kom i gang lidt senere end planlagt, men PNP-byg blev færdig på de enkelte blokke til den udmeldte tid.

Der er naturligvis sket skader undervejs, der er nogle beboere som har fået repareret deres lofter, der er fortov som skal rettes op, der er veje som skal have ny asfalt, men det følger vel også med så stort et projekt, med så meget tung trafik. Jeg tror vi er sluppet billigt, der er jo trods alt ikke sket de store ulykker.

Økonomien har der også været fint styr på. Det var Danakon som skulle passe på vores penge og det ser lige nu ud til, at det bliver en lille smugle billigere end planlagt. Dette kan vi dog først se når de sidste regninger er sendt til Danske Bank. Når de sidste regninger er betalt, bliver lånet etableret, og vi kan så se, hvad vi hver især skal betale for de flotte nye tage, vi har fået i Taastrup Have.

 

Indgangsdørene til vores opgange er også blevet skiftet. De nye er af aluminium og med energiglas, så de skulle gerne holde på varmen når det er koldt.

De nye døre lukker med en lyd. Det skal de, da palen skal ”falde i hak” – så døren ikke åbner af sig selv i blæsevejr. Inspektøren har justeret alle 48 døre, så lyden er minimal – så beboerne må leve med dette klik. Beboerne må ikke selv prøve at justere dørene – da det kan give flere problemer end nødvendigt.

De gamle døre var af træ, med almindeligt glas og smadder skæve. De skulle males og var godt over 50 år – så det var nok på tide at skifte dem.

Da vi også har fået energiglas i opgangsvinduerne, skulle vores opgange gerne være mere lune om vinteren og holde varmen ude om sommeren.

 

Generalforsamlingen i 2018 sagde OK til at vi fik renset alle vores altaner: De blev spulet og overfladebehandlet – så nu skulle der gerne gå 10 år, hvor altanerne fremstår pæne og rene. Det var All Renove så påtog sig opgaven. Vi skulle betale lige under 400.000 kr. for arbejdet. Bestyrelsen og medarbejderne, har fået så mange roser for det flotte resultat, dem takker vi for, men det er da også blevet super flot. Jeg er lige ved at tro at vores lejligheder er steget i pris på grund af de fine altaner.

Herunder en før og en efter rens.

Her i slutvinteren 2019, graves der mange steder i Taastrup Have. Det er flere forskellige ting der graves for. Ved blok A er det et omfangsdræn som er kollapset – hvis det ikke bliver repareret kommer der vand i kælderen. De mange og mindre udgravninger, er reparation af sandfang ved vores nedløbsrør. Alt dette er nødvendigt vedligehold.

Prisen er omkring 170.000 kr., som bliver betalt af taglånet.

Ved nr. 26 er der en lille forurening med hydraulikolie. Jorden skal skiftes. Uheldet er anmeldt til Høje Taastrup kommune,

og det er PNP-byg som betaler.

 

2018 blev året hvor der kom fibernet til Taastrup Have. Hen over sommeren blev der installeret fibernet i lejlighederne. I langt de fleste tilfælde var der ingen problemer med det. Undervejs blev der boret igennem et par ledninger til lys i opgangene og et par telefonkabler – men i det store og hele gik også dette projekt godt.

Der blev samtidig etableret trådløst internet i vores fyrkælder, på inspektørens værksted og i vores festsal (Taastrup Have 33, kælderen) – login koden står i vindfanget til festsalen.

Lige nu er der 3 lejligheder som endnu ikke har fået fibernettet, selv om Fibia har forsøgt og forsøgt. På et tidspunkt, når Fibia mister tålmodigheden, bliver fibernettet først etableret når lejlighederne sælges. Til den tid er det så på lejlighedssælgerens regning, i dag vil prisen ligge på omkring 3.500 kr.

1. november 2018 kom anlægget i gang. Den første dag var der 6 – 8 teknikere fra Fibia, til at hjælpe beboerne. Det var en meget fin service, de der ydede, og langt de fleste fejl blev fundet og rettet.

Den beslutning generalforsamlingen i 2018 traf om betalingen, begyndte også 1. november 2018 – fra denne dag kom alle 354 lejligheder til at betale 99 kr. om måneden for fibernet.

 

”Vores bus” – linje 850, bliver desværre sparet væk. Den kommer antagelig ikke mere i Taastrup Have efter 1. maj 2019, hvilket jeg er meget ked af. Det var som altid økonomi der fik byrådet til at indstille denne populære lille bus. Mærkeligt nok var det et enigt byråd som tog denne dårlige beslutning – alle var med fra liste A til liste Ø. (Så nu ved jeg ikke hvem jeg skal stemme på næste gang).

Jeg ved ikke hvor mange penge det koster at have bussen kørende, men jeg tror det er beskedent, set i forhold til hvad Høje Taastrup Kommune kommer til at spare.

 

Vi (inspektør og formand) gennemførte i midten af juni det årlige ”postkasse tjek”, i Taastrup Have. Formålet var at, se om det var ejerens navne der stod på postkasserne, eller en evt. lejers navn som foreningen kendte fra en godkendt lejekontrakt. De ejere af lejligheder, hvor der stod andre navne blev tilskrevet, med besked om at bringe kontrakten i orden. I mange tilfælde bliver der også opkrævet 1.000 kr. til ejerforeningens grundfond – som vores vedtægter foreskriver, man skal betale ved ind/ud flytning.

Det kan da ikke være rimeligt at, nogen glemmer / snyder for at betaler disse 1.000 kr. ved ind / ud flytning.

Der blev skrevet til mellem 20 og 25 ejere.

I samme forbindelse blev navnelabels, som ikke var lavet af inspektøren, samt reklamer fjernet fra postkasserne. I flg. vores husorden skal beboerne bestille navneskilte hos inspektøren – som også sætter dem op. Der må ej heller påsættes reklamer på postkasserne – se vores husorden www.taaastruphave.com

 

Vi har i lighed med de sidste mange år, fået malet nogle blokke. Det var blokkene H + I + J der blev malet i 2018. Da sommeren var meget fin, havde Mette (vores søde maler) rigtig gode betingelser til af få malet – så det gik efter en snor.

Hvis generalforsamlingen bevilger penge, så er det blok K og L der skal males her i 2019.

 

Affald er til stadighed et problem. Langt de fleste kan finde ud af det, men der er stadig nogen som ikke kan eller gider gøre det rigtigt. Det er ikke meningen at vores medarbejdere skal rydde op efter beboerne. Medarbejderen har nok at lave, men de vil gerne hjælpe de personer, som ikke kan magte affaldet. Kontakt inspektøren hvis I har behov for hjælp.

En affaldscontainers låg skal altid kunne lukkes. Hvis låget ikke kan lukkes, må beboerne bringe affaldet til en anden container (så langt er der heller ikke).

Står låget åbent, er der gode muligheder for mad til rotter, krager, måger og andre skadedyr – og dem vil vi ikke have i Taastrup Have – vel?

 

Når vi pr. 31. maj 2019 har fået aflæst vores varmemålere, skal de skiftes. Batteriet i varmemåleren har en holdbarhed på 10 år, så derfor kommer der nye målere. Ved samme lejlighed skal der monteres nye bokse, i nogle af kælderene. Disse bokse benyttes til fjernaflæsning af varmemålerne, og senere kan beboerne gå ind på en hjemmeside og følge deres eget forbrug, hen over året. Når vandmålerne bliver skiftet om 5 år, kan de også kommunikere med disse bokse.

Prisen for de nye varmemålere og aflæsningsbokse er 172.760 kr. inc. moms. Der kommer dog en regning for tilslutning af strøm til boksene. Disse ca. 200.000 kr. har vi, da vi hver måned betaler til fornyelse af målere, via vand- / varmeregnskaber.

Da vi sidst fik nye varmemålere i 2009, var prisen 250.000 kr. inc. moms.

 

1. oktober 2018 måtte vi desværre opsige vores medarbejder gennem 10 år. Vi måtte sige farvel til Jan Larsen, som ikke kunne varetage jobbet her i Taastrup Have. Vi takkede naturligvis Jan for godt samarbejde og vi har indtryk af, at det var en lettelse for Jan at blive pensionist.

 

4. december 2018 kunne vi så sige velkommen til en ny Jan, denne gang med efternavnet Brandt. Jan Brandt har en fortid i Ishøj kommune og Høje Taastrup vandværk – hvor Jan har passet de grønne områder. Endnu engang velkommen til Taastrup Have Jan, jeg / vi håber på et godt samarbejde – til glæde for Taastrup Have.

 

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset meget det sidste år (pga. de nye tage), er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

2022

2023

2024

 

 

 

↓↓↓↓

2023

2024

 

 

 

↓↓↓↓

Formandens beretning til generalforsamlingen 2020.

Vi måtte desværre sige farvel til bestyrelsesmedlem og fhv. formand Kurt Hartvig tidlig på sommeren 2019, efter kort tids sygdom døde Kurt, stille og roligt på Rigshospitalet.

På vores bestyrelsesmøde den 12. juni 2019 kunne vi derfor sige velkommen til det nye medlem af bestyrelsen – Bell Bruun, som vi glæder os til at samarbejde med.

 

Efter tagprojektet er blevet færdigt, er Taastrup Have kommet til at ligne sig selv – dog i en meget flottere udgave end før de nye tage kom.

Jeg er sikker på at, alt det der blev gjort i 2018 & 2019 har været med til at gøre værdien af vores lejligheder højere, man kan nok ikke sætte tal på, men den er blevet højere

og så er lejlighederne blevet hurtigere solgt.

 

Sådan indfrier du din del af taglånet: Lånet kan kun indfries pr. 1. januar eller pr. 1. juli. Hvis man ønsker at indfri lånet, skal dette meddeles vores administration mindst 1 måned i forvejen. Det vil sige, senest 30. november eller 31. maj.Beskeden skal være skriftlig og skal indleveret til advokatfirmaet Ternstrøm, Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene eller være sendt til advokat Steen Ternstrøm på e-mail: steen@ternstrom.dk Danske Bank tager et gebyr, for at indfri lånet på 1.000 kr. (2019 - kr.).

 

Generalforsamlingen 2019 gav også bestyrelsen lov til, at få faldstammerne i alle de 1-værelseslejligheder ”foret med en strømpe”. Dette er godt for alle, for hvis faldstammen sprænger, så kan der gå en tid før det blev opdaget – da faldstammerne i de 1-værelses lejligheder er indmuret. Så man kan ikke se når skaden sker, men man kan se når skaden har bredt sig. Så vi er glade for at arbejdet er gjort. På generalforsamlingen oplyste vi en pris på 1.600.000 kr., dette kom ikke til at holde stik – prisen blev lige omkring 1,100.000 kr., så vi blev endnu gladere. Og så bliver vi forskånet for mange tårer i årene fremover, over sprængte faldstammer – i de 1-værelseslejligheder.

Selve arbejdet med at lægge strømper i faldstammerne, gik over alle forventninger, næsten alle var enten hjemme eller havde afleveret nøglen til inspektøren, så Proline kunne bare arbejde derud af og følge tidsplanen. Der var 5 lejligheder som ikke lukkede op for Proline, disse har efterfølgende fået en ny tid – dette ekstra besøg kommer ejerne af lejlighederne til at betale (det er temmelig dyrt, 5.000, 12.500 eller 17.500 kr.).

Men som helhed et projekt i Taastrup Have – hvor intet gik galt.

 

I sensommeren 2019, fik jeg en god ide (syntes jeg selv), ideen gik ud på at lave nogle insekter-, bi- blomsterbede (”grøftekante”). Vi hører igen og igen at alt småkravlet har det svært, og da vi har mange græsplæner – så hvorfor ikke? Bestyrelsen var med på den ide og vi blev enige om at lave 4 bede rundt omkring. Bedene er omkring 3 meter i diameter. De 2 bede er omkring vores æbletræer, i de 2 andre er der plantet 2 sommerfuglebuske, som skulle blomstre rigtig meget, og tiltrække et hav af sommerfugle.

Vi skal også her takke Agendarådet i Høje Taastrup Kommune, de har betalt frøblandingen og de 2 sommerfuglebuske samt bistand til projektet, godt 3.700 kr.

Frøblandingen hedder i øvrigt noget så romantisk som ”Honningbi og sommerfugleblomster fest blanding”, og består bl. a. af følgende blomster: Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det grønne, Sløjfeblomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, Brudeslør, Rødkløver m.fl.

 

I formandsberetningen 2017, var der også en forklaring på fordelingstal. Da vi siden har fået mange nye medlemmer i ejerforeningen, kommer forklaringen på fordelingstal igen her:

Da Taastrup Have blev omdannet til en ejerforening i 1970erne, blev der af en landmåler lavet en retfærdig udregning af samtlige lejligheder. Dette er lovgivning; så det er Folketinget der har besluttet, at det skal være sådan. Denne landmåler fandt ud af, at der i Taastrup Have var et samlet fordelingstal på 2.103.

Bolig type:

Fordelingstal

Antal

Fordelingstal totalt

Garager

(har ingen stemmeret)

1

 

44

1 rums bolig

4

67

268

2 rums bolig

6

218

1.308

3 rums bolig

7

69

483

Total:

 

354

2.103

Loven bestemmer, at fællesudgifter skal betales efter fordelingstal, hvilket vil sige, at en beboer der bor i en 2-værelses lejlighed, skal betale 6/2.103 dele af ejerforeningens udgifter i fællesudgifter. Ting der er ens for alle lejligheder, f.eks. postkasser betales ikke efter fordelingstal.

 

Vi har en stor udfordring, omkring vores varmeanlæg. Denne viden fik bestyrelsen omkring november 2019.  Anlægget er faktisk fint og godt, selv om det er omkring 20 år gammelt (det har 2 ingeniører fortalt), men vi udnytter ikke den varme der kommer ind til Taastrup Have godt nok. Temperaturen på returvandet, vi sender tilbage Høje Taastrup Fjernvarmeværk er for høj, så vi har ikke udnyttet fjernvarmen godt nok.

Da vores varmeanlæg blev lavet, for de ca. 20 år siden, var der ikke noget som hed ”returtemperatur”, det er der i dag. Hvis returtemperaturen er for høj, kommer man til at betale en strafafgift, hvis den er lavere end fjernvarmeværket har bestemt, får man penge tilbage. Taastrup Have kommer til at betale. Hvis vi ikke gør noget, kommer vi til at betale omkring 50.000 kr. her i 2020 stigende til omkring 150.000 kr. i 2025.

Men vi gør noget – som sagt er vores anlæg god nok. Det er i de enkelte lejligheder problemet opstår. Det er der vi ikke udnytter varmen godt nok.

Hvad der kan gøres, vil bestyrelsen fremlægge på generalforsamlingen, her i april 2020.

 

Vi har i årets løb i bestyrelsen, haft nogen diskussion om lugtgener fra lejligheder og i opgange.

Opgangene først. Da opgange er offentligt område, må der ikke ryges i opgangene, det er ligetil og til at forstå, men nok sværere at efterleve.

Det bliver så mere kompliceret når vi kommer til de enkelte lejligheder.

Grundloven sikrer de enkelte menneskers frihed til at ”lugte” som de vil - så længe det ikke er til skade for bygningerne og andre menneske. Hvornår er det så det?

Er det skadeligt, at der lugter af karry, fiskesuppe eller rødkål fra en lejlighed?

I begge tilfælde opfordrer vi beboerne til at tale sammen. Sig til din nabo, at det ikke er lækkert at lugte ”dit eller dat” – foreslå dem der bliver luftet ud og måske en bedre udsugning. Begge dele vi hjælpe gevaldigt.

Bestyrelsen har også tilskrevet lejlighedsejerne med de samme forslag – og det er så den myndighed vi har. Det skal være meget slemt før vi kan gøre mere.

 

Det sker tit at der kommer gode billeder fra beboerne på vores Facebook side (Taastrup Have - Ejerforeningen.). Men det er ikke så tit, de er så gode som dette, Manna Christensen lagde ind i september måned 2019. Der er 2 regnbuer, grønt græs, nye tage, skorsten og ingen biler. Jo – en perle af et billede.

Vi fik også i 2019 asfalteret ”hovedvejen” og rettet op på fortovene langs ”hovedvejen”, hvilket jeg tror vi alle er glade for. Det var ikke så sjovt under selve arbejdet, men efterfølgende har det pyntet. De vejchikaner der blev godkendt på generalforsamlingen i 2017, er nu endelig etableret – forhåbentligt til alles glæde.

 

Da opgangene er FLUGTVEJE, må der ikke henstå noget i dem – siger Brandtilsynet.Dette siger vores husorden også. De beboere som har stillet blomster (døde som levende) i opgangen skal fjerne dem, sko, gulvtæpper, stole, indkøbsvogne mm. Skal ligeledes fjernes. Har du en rollator, skal du kontakte inspektøren for at få henvist en plads til den.

Vores medarbejdere vil løbende fjerne alt som står i opgangene (dog ikke dørmåtter).

Det handler om vores alles sikkerhed.

 

Medlemmerne af ejerforeningen skal være opmærksom på, at vores vedtægter tilskriver at udlejning / udlån af lejligheden, kun er tilladt når der findes en tidsbegrænset lejekontrakt. Lejeperioden må højst være på 2 år og kontrakten skal være godkendt af formanden. Lejekontrakten kan naturligvis godt efterfølgende forlænges med 2 år.

 

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset meget de sidste år (pga. de nye tage mm.), er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

2024

 

 

 

↓↓↓↓

Formandens beretning til generalforsamlingen 2021.

Det er mærkeligt – vi har lige haft generalforsamling, i september 2020 og så skal vi til det igen. Det er jo hvad der sker i disse Corona-tider. Vores ordinære men forsinkede generalforsamling, blev heller ikke et tilløbsstykke. Bestyrelsen havde godt nok bedt beboerne om kun at komme én fra hver bolig, da der kun måtte være 70 mennesker i Medborgerhuset. Men at vi kun var 43 til generalforsamlingen, det havde vi ikke lige set komme.

 

generalforsamlingen, blev der valgt et nyt bestyrelsesmedlem. Det nye medlem er John Rommedahl, Taastrup Have 26, 1. th., John er naturligvis valgt for 2 år.

Igen vil jeg byde John velkommen og takke for at han har lyst til arbejdet i bestyrelsen.

Der har været 1 årsgennemgang af vores nye tage, det var i april 2020 og der blev ved gennemgangen fundet nogle få, men ikke store fejl som skulle rettes. Bestyrelsen, rådgiver og PNP-byg blev ved den lejlighed enige om, at udbedring af fejlene godt kunne vente til efter vores (forsinkede) generalforsamling. Dette var naturligvis fordi, at på generalforsamlingen skulle det besluttes om der skulle monteres snefang på tagene. Dette blev vedtaget, så fejlene blev udbedret, og snefanget monteret i november måned.

Men da det blev lavet samtidig, sparede vi nogle penge til liftleje. Og hvad der er sparet, er jo som bekendt tjent.

Returtemperatur – var også et emne på generalforsamlingen i 2020. Jeg vil ikke her komme ind på emnet, da det er meget komplekst. Til gengæld vil der med indkaldelsen komme en god og skriftlig forklaring, som så vi skal tale om og træffe en klog og rigtig beslutning.

Hvis der er beboere som kunne have interesse, i at se hele tilbuddet fra Høje Taastrup Fjernvarmeværk, så send en mail til mig (erlar29@gmail.com) så returnerer jeg tilbuddet.

Et er sikkert, vi skal beslutte hvad vi gør – for vi skal gøre et eller andet.

 

Vores ”hovedvej” fik en fin ny belægning, inc. 2 chikaner. De 2 chikaner ser ud til at havde virket efter hensigten – hastigheden er nedsat i Taastrup Have, hvilket jeg er sikker på at mange er glade for. Den fine nye asfalt holdt i 10 måneder, så var der et sprunget vandrør – som skulle graves op og repareres og næsten samtidig var der en lastbil som fræsede asfalten op ved blok A (2-5). Så nu er der lapper på vores ”nye hovedvej”. Men sådan er det jo nok, var det ikke blevet i 2020, så var det blevet en anden gang. Til gengæld har det ikke kostet ejerforeningen noget at få vejen lappet.

 

Hvis nogen har spekuleret over hvor grimt, Høje Taastrup Kommune har lappet hullet i asfalten (efter sidste sommers vandskade), så er der håb forude. Her til sommer kommer de igen og denne gang fræser de pletten og området omkring den, hvorefter der bliver lagt et blivende lag asfalt. Det er fordi kommunen har erfaring, med at sådan el lap godt kan sætte sig – så derfor bliver den lavet i 2 etaper.

 

Bioaffald er en ny container, som er kommet pr. 1. januar 2021.

Jeg syntes også at det er passende her at opfordre alle beboerne at følge de anvisninger der kan læses i vores husorden samt diverse opslag i affaldsøerne. På dette område er der virkelig plads til forbedring.

 

Hen over sensommeren 2020 søgte vi en ny medarbejder, så vi igen kom op på 2 gårdmænd og så vores inspektør. Ved den lejlighed fik vi 380 ansøgninger, som Karsten og Bjarne gik i gang med. Efter flere sorteringer, og mange samtaler faldt valget på Ulrich Jensen, 44 år og med en fortid i et elevatorservice firma, Ulrich bor i Glostrup.

Vi byder Ulrich velkommen, igen – og håber vi bliver glade for hinanden.

En lille bøn: Inspektøren beder folk der har cykler stående i cykelstativerne og ikke bruger dem så ofte - om at sætte dem i de indvendige cykelkældere. Så der bliver plads til dem der bruger cyklen dagligt.

Nu vi er ved cykler, så havde vi cykeloprydning i begyndelsen af oktober måned. Det er noget inspektøren gør cirka hvert andet år. Ved oprydningen her i 2020 blev der fjernet 58 ”døde” cykler – cykler som ingen ville kendes ved. Cyklerne står efterfølgende i en garage (der kunne jo være en, der fandt ud af, at hans/hendes cykel var fjernet) i en måned, herefter kommer Høje Taastrup Kommunes cykelteam og tager cyklerne med til reparation eller skrot.

Postkassetjek er også blevet en tradition, i 2020 var det 3. år, at inspektør og formand tjekkede beboerlisten med navnene, op mod postkasserne navne. Var navnene på postkasserne ikke identisk med beboerlisten, så var der grund til at tro at ejeren havde glemt at melde udlejning af lejligheden, med den følge af grundfonden gik glip af 1.000 kr. I 2020 var der 15 lejligheder, som havde uoverensstemmende navne, hvilket gjorde at grundfonden fik ”de glemte” 15.000 kr. Det tilsvarende tal var i 2018 25.000 kr. og i 2019 22.000 kr. Så på de 3 år er der efterbetalt 62.000 kr, som lejlighedsejerene ”havde glemt” at betale.Jeg er sikker på at inspektøren og jeg, skal på postkassetjek i 2021 igen. Der er jo trods al de mange beboere som betaler hvad de skal, der bliver snydt.

 

Generalforsamlingen 2020 gav også bestyrelsen lov til at nedlægge barnevognsrummene, i de forskellige blokke. Det blev til 5 nye ekstra kælderrum, som beboerne har kunnet leje fra 1. januar 2021. Et par rum blev ikke til udlejningsrum men cykelrum, for det var der behov for i de aktuelle blokke. Jeg er sikker på at dem der nu lejer et af de nye rum er glade, og jeg tror ”at der hen af vejen”, ikke er nogen i Taastrup Have der savner barnevognskældrene.

Ejerforeningen får en lejeindtægt på over 22.000 kr. om året på udlejningerne.

 

Medlemmerne af ejerforeningen skal være opmærksom på, at vores vedtægter tilskriver at udlejning / udlån af lejligheden, kun er tilladt når der findes en tidsbegrænset

lejekontrakt. Lejeperioden må højst være på 2 år og kontrakten skal være godkendt af formanden. Lejekontrakten kan naturligvis efterfølgende forlænges med 2 år.

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot,

og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset meget de sidste år (pga. de nye tage mm.), er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

Formandens beretning til generalforsamlingen 2022.

 

Ja, så er det tid til endnu en generalforsamling i ejerforeningen. I år er det endda i april måned, som vores vedtægter tilskriver.

Det er dejligt at vi endelig er fri af alle forbuddene i den lange Corona tid.

Jeg håber her, at alle er kommet godt og uden men igennem de 2 år.

 

Højtvandlukker, er som navnet hentyder til, en ventil der forhindrer kloakvand i at trænge op i vores kældre. I blok A + B + O (blokkene nærmest Selsmosen) har der været højtvadslukkere i mange år, og de virker perfekt. Vi har ikke haft oversvømmelse i de kældre siden højtvandslukkerene blev monteret.

Bestyrelsen ønskede at, montere lignende i blokkene langs banen. Disse blokke har haft oversvømmelse et par gange de sidste 10 år. Højtvandslukker er en udgift på omkring 15.000 kr. pr. kælderafløb, så det var også til at komme over.

Men, men men – de kloge mennesker inde på Christiansborg har lavet en lov, som forbyder etablering af højtvandslukkere.

Så vupti, vi skal være glade for dem vi har, for vi får ikke flere. Vi må finde os i det vand der eventuelt kommer op i vores kældre.

Det er beboernes egen indboforsikring, der skal erstatte eventuelle skader. Så sikr jer, at I har en indboforsikring, for det er sikkert, at der igen kommer vand på et tidspunkt.

Undlad derfor også at have ting af værdi i kældrene.

 

I det forgangne år, har vores inspektør fået ejerforeningens håndværkere til at lave nogle tilbud til beboerne - om at få lavet forskellige ting.

F.eks. har glarmesteren givet et godt tilbud på at få termoruderne skiftet med de nyeste energivinduer. De nye ruder holder på varmen og så sænker de støjen udefra.

Vores VVS’er har lavet et radiatortilbud. Dem der har takket ja, siger at varmekomforten i lejligheden er blevet meget bedre.

Tømrerne har givet et tilbud på at skifte tætningslister i vinduer og altandøre.

Endelig har Karsten Frederiksen lavet et ”Altan maler kit”, for gør det selv folket, hvor du for omkring 500 kr. kunne købe hvid og grå maling – som passer til én altan.

Det er mit indtryk, at beboerne er glade for disse tilbud, så inspektøren vil fortsætte med at komme med tilbud til beboerne.

 

De 2 fælleslån der er i mange lejligheder, kan kun indfris pr. 1. januar eller pr. 1. juli.

Hvis man ønsker at indfri lånet, skal dette meddeles vores administration, senest den 10. i måneden før (altså den 10. juni eller den 10. december).

Beskeden skal være skriftlig og skal være indleveret til advokatfirmaet Ternstrøm, Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene eller være sendt til advokat Steen Ternstrøm på e-mail: steen@ternstrom.dk

Prisen for at indfri et lån er 1.000 kr., disse 1.000 kr. forlanger Danske Bank for indfrielsen.

 

Det sidste år, har jeg hver onsdag lagt Lokalavisen Taastrup ud på vores Facebookside – her kan du så læse den, og derfor kan du opsige papirudgaven – til glæde for naturen og vores aviscontainere.

Jeg vil da også foreslå dig at læse reklamer og tilbudsaviser på nettet – det vil spare endnu mere papir.

 

Beboerne skal huske at tomme håndspritflasker, IKKE må komme i dagligrenovation (pga. brandfare).

De skal afleveres i indleveringens rummet ved Taastrup Have 43 – da flaskerne er FARLIGT AFFALD.

Husk din kældernøgle, da rummet er aflåst.

 

I sommeren 2021 blev der etableret videoovervågning af indkørslen til Taastrup Have, samt af vores genbrugsplads. Vi håber med det sidste at stoppe en mængde af affald der bliver dumper her, det værende skrot såvel som industriaffald. Det er ikke meningen at ejerforeningen skal håndtere  og betale for at komme af med det (da det ikke er med i vores affaldsordning).

Vi har fået tilladelse af politiet til overvågningen, og alle optagelser bliver slettet efter 30 dage.

Det er kun inspektør Karsten Frederiksen der har adgang til optagelserne. Hvis andre ønsker at benytte optagelserne, må de henvende sig til politiet, det er dem og kun dem der kan se med, over Karsten skulder.

 

Siden 1. januar 2021 har vi haft ”den store affaldssortering” her i Taastrup Have. Det er jeg som formand glad for. Det er sund fornuft, at vores affald bliver genanvendt. Det er sundt for naturen og samfundet sparer mange penge og resurser på ”at vi gider”.

Det sidste der kom med, var madaffald, som skulle i grønne poser – og i en container for sig – for til sidst at blive til biobrændsel og gødning til bondens marker.

Jeg har glædet mig siden 2010 (hvor vi fik lavet vores 13 affaldsøer), til at lægge de grønne poser i containeren. Taastrup Have er klar til fremtiden, og beboerne har modtaget de grønne poser med glæde.

Det er en stolt formand, der siger:

 TAK, TAK fordi I modtog det så godt

 

Inspektøren har fået vores murer, Tom Janum til at tage stikprøver på vores altaner. Der var jo desværre, for et par år siden en væmmelig ulykke i Nakskov, med en altan der faldt sammen. Vores altaner, her i Taastrup Have er helt i orden, men Tom Janum råder os dog til igen om 5 år at få dem efterset. Ikke fordi der til den tid er noget galt – men for den tryghed det skaber. Hvis der er nogen som vil læse hans lille rapport, så send en mail til mig: (erlar29@gmail.com) så fremsender jeg rapporten.

 

HUSK ejerforeningens Facebookside – ”Taastrup Have – Ejerforeningen”.

 

Er du ikke hjemme, når ejerforeningens håndværkere skal ind i din lejlighed, så skal du aflevere en nøgle til lejligheden til inspektøren, så sørger han for, at håndværkeren får nøglen. Nøglen skal du lægge i en konvolut, med tydeligt navn, adresse og mobiltelefonnummer. Konvolutten skal du så lægge i postkassen ved nr. 9. Inspektøren skal senest have nøglen klokken 7.00, på dagen hvor håndværkeren kommer. Nøglen vil efterfølgende blive lagt på dit køkkenbord, når opgaven er udført. Der kan naturligvis aftales et andet sted at aflevere nøglen.

 

I slutningen af januar måned blev der skiftet nogle ventiler på vores 3 varmevekslere., Vores edb. på varmeanlægget blev også optimeret til ny software. Disse to tiltag skulle gerne hjælpe med at få returtemperaturen ned – så vi ikke får så stor en bod fra Høje Taastrup Fjernvarmeværk.

Lige nu i februar måned ser det ud til at pengene er givet godt ud. Vores returtemperatur er faldet med omkring 2 grader.

Når vi så hen over sommeren får skiftet vores stueradiatorer til en større model, skulle vi kunne klare de 40 grader i 2025.

Ved årsafregningen til HTF for 2021, fik vi en efterregning på godt 91.000 kr. – for for høj (lige over 48 grader) returtemperatur.

Et billede, der indeholder gear

Automatisk genereret beskrivelse

Nu hen over sommeren 2022, begynder Toileteksperten at udskifte radiatorerne i alle stuer (selvfølgelig ikke hvis den rigtige er monteret). Dette er for at få returtemperaturen ned, på det vand vi sender retur til Høje Taastrup Fjernvarmeværk – de større radiatorer  giver også en bedre varmekomfort i lejlighederne.

På grund af denne udskiftning, bliver der lukket for varmen – så radiatoren kan monteres – i alle 3 højre- / midter- / venstrelejligheder samtidig, i de enkelte opgange, dvs. at Toileteksperten skal have adgang til de 3 lejligheder samtidig.

Hvis der er én som ikke lukker op, så bliver der berammet et nyt tidspunkt for hans / hendes udskiftningen, og prisen på dette ekstra besøg af Toileteksperten kommer beboeren så til at betale for. Bliver der ej heller lukket op på det andet forsøg, så bliver der berammet endnu et besøg, denne gang kommer der ”betydelige omkostninger til låsesmed, advokat og foged, som ejer vil blive opkrævet” kr. hvis man ikke åbner. Så for din egen skyld – læs og efterlev de informationer der er og bliver udsendt.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Beboerne opfordres til selv at holde orden i diverse tørrerum, her i Taastrup Have. Husk at jeres tøj skal fjernes, når det er tørt – ca. ét døgn efter der er hængt op i tørrerummet. Har I små tørrestativer, så skal de fjernes, fra tørrekælderen når de er tømt. Det er ikke en god oplevelse, når man skal have sit tøj tørret at komme til en tørrekælder som det på billedet. Der er koste og fejeblade i alle kældre, og det er tilladt at bruge dem.

Et billede, der indeholder indendørs

Automatisk genereret beskrivelse

I foråret 2021 havde vi nogle dage, hvor store dele af Taastrup Have ikke havde noget vand, hverken varmt eller koldt. Der var et ikke synligt brud på hovedvandrøret ved nr. 22.

Vandet kom igen, og alle var glade.

Vores inspektør blev ”kimet ned”, men kunne intet stille op. I fremtiden indtaler Karsten Frederiksen en besked på sin telefonsvarer – her vil beboerne blive orienteret da Karsten  oftest kender til uheldet før beboerne opdager det.

Alle der forsyner Taastrup Have med noget, vand + varme + el + YouSee m.fl., har en SMS-ordning, hvor I hver især, kan tilmelde jer at få tilsendt en SMS hvis der er noget galt på anlægget.

 

Vores festsal blev gennemgribende istandsat i oktober og november. Der var fugtskader i væggene som blev behandlet, loftet blev lydisoleret (til stor glæde for dem der bor ovenover). Der kom nye farver på væggene.

Så nu stå lokalerne som fine og nye, og klar til jeres fester.

 Et billede, der indeholder gulv, indendørs, loft, værelse

Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder indendørs, gulv, loft, væg

Automatisk genereret beskrivelse


Nyt om affaldssortering: Siden 1. januar 2022 skal mælke- + juice- + saftkartonner sammen med ”Kjærgaards bøtter og låg”, ikke længere i restaffaldscontaineren men i plastcontaineren. Dette er ikke noget Høje Taastrup Kommune har besluttet, nej – det er en lov som de kloge hoveder inde på Christiansborg har besluttet.

Når plastcontaineren bliver tømt i fremtiden, så bliver indeholdt samlet sammen og presset til store baller, for at blive kørt til Tyskland – hvor de så sorterer det, og genanvender de enkelte ting. Hvis I spørger mig, så er det aldeles tåbeligt.

Til gengæld er det supervigtigt, at I, kære beboere, klapper kartonerne sammen, så de fylder så lidt som muligt. En mælkekarton på en liter – kan komme til at fylde omkring 1 dl.

Der er faktisk også en god ting ved denne omlægning af affaldet, at vi i Taastrup Have kommer til at spare 50.000 kr. om året, da vi har sagt den ekstra tømning vi fik i 2020 op, og derved sparer de 50.000 kr. tømningen koster.

Et billede, der indeholder tekst, indendørs

Automatisk genereret beskrivelse

 

Der er opgange hvor der lugter rigtig meget at tobaksrøg. Det er meget ubehageligt for ikke rygere og røglugten trænger også ind i andres lejligheder.

Derfor skal beboere som ryger lufte ekstra meget ud, så lugten ikke forplanter sig til opgangene. Dette gælder alle lejligheds-typer hvor der bliver røget, men især 1-værelses lejlighederne som er skyld i problemet.

Så er du ryger – så vis hensyn.

 

Igen i år vil jeg gerne takke personalet for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af, at arbejdet er vokset meget de sidste år, er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

Formandens beretning til generalforsamlingen 2023.

Er du lige flyttet ind i Taastrup Have (så hjertelig velkommen), og mangler du svar på et eller andet. Så finder du sikkert svaret på vores hjemmeside: www.taastruphave.com

 

Endnu et år er skrevet til Taastrup Haves historie. Året 2022 blev for bestyrelse og formand et meget travlt år. Der var rigtig mange ”sager” der skulle tage stilling til – store sager som taghætterne, radiator udskiftning, returtemperatur, jo – der var nok at se til. Men mere om ”sagerne” senere i beretningen. Ved indgangen til 2022, havde jeg et oprindeligt ønske om et roligt år, et år hvor der ikke skete de store ting, men nej sådan blev det ikke, men det kan jo være at 2023 bliver et roligt år – det håber jeg.

 

Vi måtte sige farvel til  forhenværende bestyrelsesmedlem Hanne Jensen (Taastrup Have 30) som døde den 14. november 2022, i en alder af 85 år. Det var Hanne som havde tjek på vores regnskab, i en årrække – hun har mere end en gang fået rettet en 25 øre i et regnskab på over 5 millioner kr., jo – dét skulle da være rigtigt. Hanne boede de sidste år på Torstorp Plejehjems- og Rehabiliteringscenter.

 

Ligeledes måtte vi sige farvel til endnu et forhenværende og mangeårigt bestyrelsesmedlem Ulla Hansen (Taastrup Have 26). Ulla døde på Hvidovre Hospital den 28. august 2022, efter flere års sygdom, Ulla nåede at blive 85 år. Ulla var som Hanne med i bestyrelsen, da vi fik skiftet vores administrator – det var i årene 1998 – 99.

 

Et billede, der indeholder træ, sten

Automatisk genereret beskrivelse

Taghætter: Som alle husker, blev vores nye tage færdige i foråret 2019. Vi var i bestyrelsen glade for det arbejde der var lavet, alt så fint og flot ud. Men men men, så blev det regnvejr, og snart kom den første vandskade. Den blev ordnet, men der kom desværre flere. I foråret 2022 var vi oppe på 16 vandskader, alle havde sit udspring i de taghætter der var sat på, eller mere præcist det materiale taghætterne var tætnet med (Perform). Inspektøren råbte meget tidligt højt, at der var noget galt. Der er omkring 370 taghætter på vores tage – så det var ikke et stort problem, men det var et problem som skulle løses. Efterhånden som skaderne kom, blev de repareret, så beboerne ikke havde brusebad i stuen (fra tagene). Advokat, inspektør og bestyrelse har haft tidlig dialog med PNP-byg og Danakon (dem der stod for tagudskiftningen), om hvad der er skyld i utæthederne og hvem der er ansvarlig for at udbedre skaderne. En ting vi (bestyrelsen) var enige om – problemet og udgiften kan ikke blive Taastrup Haves. Men om det er PNP-byg som har gjort noget forkert, eller det er Danakon der har vejledt forkert og ikke vært omhyggelig nok med opsynet med arbejdet – det vides ikke.

Det hele endte med, at PNP-byg påtog sig ansvaret for skaderne. Det blev konstateret af ved montering af Preformen havde man ”trukket” det for meget, så PNP-byg betalte hele reparationsprojektet, samt de udgifter ejerforeningen havde haft på de 16 vandskader undervejs. Vi blev halvvejs i reparationsarbejdet, gjort opmærksom på nogle skader i Preformen (små hak), og for at være hel sikker på at der ikke kunne komme fugle eller andet til at ødelægge, blev bestyrelsen enig om en ekstra zinkinddækning, over taghætten. Dette kom til at koste 230.000 kr., hvilket vi mener er en god udgift – for sikring mod vandskader i fremtiden. Jeg håber og tror, at dette vil være det sidste om vores tage, i mange mange år.

 

Generalforsamlingen 2021 besluttede at alle stueradiatorer i Taastrup Have skulle have en effekt på mindst 1.364 W og så skulle der også være en moderne Danfoss termostat.

Efter at havde modtaget 5 tilbud om udskiftningen, blev det Toileteksperten VVS der fik opgaven. Da Toileteksperten kom med det bedste og billigste tilbud. Selve udskiftningen begyndte den 15. maj 2022 og var afsluttet med udgangen af september måned. Det var det største planlægningsarbejde, jeg som formand har været med til. Alle lejligheder skulle have 2 varselsbreve, der skulle varsles i opgangene, på Facebook og endelig også på vores hjemmeside. Grunden til de mange varsler var, at det var vigtigt at alle lukkede op (eller havde afleveret en nøgle) den dag Toileteksperten kom – da der skulle skiftes i 3 lejligheder samtidig. Der skulle lukkes for vandet til de 3 radiatorer, så det var vigtigt at alle fik skiftet samtidig. Forløbet blev roligt, og gik efter planen. Der var et par lejligheder som måtte have et genbesøg af Toileteksperten, da de ikke lukkede op på den varslede dag. I september måned kom Brunata så og satte nye varmemålere på, så alt var klar til fyringssæsonen 2022 – 23.

 

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Returtemperatur har været meget på tale de sidste år. For høj returtemperatur til Høje Taastrup Fjernvarmeværk udløser en afgift (i 2021 måtte Taastrup Have betale 91.000 kr. for for høj returtemperatur). Planen har været at returtemperaturen i 2025 skulle være under 41 grader. Det kunne vi ikke opnå, så derfor er stueradiatorerne skiftet. Men H.T.F. har også indset at de 41 grader i 2025 ikke er økonomisk forsvarligt - det er simpelthen for dyrt for os og andre fællesboliger at komme derned, så fjernvarmeværket har besluttet at 43 grader er grænsen på returtemperaturen, i de næste måske mange år. De kloge siger, at vi i Taastrup Have skulle komme under de 43 grader, med de nye radiatorer – nu skal anlægget ”bare” justeres, så vi kommer under de 43 grader.

 

Vi havde desværre et underskud i regnskabet for 2022. Som I kan se af regnskabet så var underskudet på lige omkring 450.000 kr.

Det er første gang i de 20 år jeg har været formand, at vi har så stort et underskud. Men hvis man kan sige det, se er det ”et godt” underskud, da vi har fået noget for pengene og vi ved også hvad pengene er gået til.

Der er  primært disse 3 ting som er skyld i underskudet:

A: De før omtalte inddækninger ved taghætterne – omkring 230.000 kr.

B: I regnskabsåret 2021 gjorde vejret, at et flisearbejde ved blokkene A + O blev udskudt til 2022 – omkring 135.000 kr.

C: Ekstraordinære høje el. priser – omkring 80.000 kr.

Bestyrelsen overvejede, at foreslå at regningen for udskiftning af radiatorene, skulle tages over ejerforeningens drift. Dette synes ikke fornuftig, nu hvor vi har et underskud i regnskabet. Derfor bliver det op til generalforsamlingen, at beslutte hvor regningen skal ende.

Vi kan optage det lån generalforsamlingen 2021 besluttet, på de små 2.000.000 kr., som så skal betales af de lejligheder der har fået skiftet radiatorer, lånet kan naturligvis indfries gratis, med det samme.

 

Jeg ved godt det ikke er snevejr på dette foto, men hvis der var kommet sne, meget sne, og vores dygtige medarbejdere havde skrabet og saltet fortovet, så ville fortovet mellem bilen og hæggen ikke være sikker, og ren, at gå på – der vil ligge masser af sne, når bilen er kørt. Der kan så ske store personskader – fordi der er en professionel chauffør som ikke kan finde ud af at parkere. Vlado Lentz i Politijagten (TV5) kalder denne form for parkering ”superegoistisk”.

 

Ejerforeningen har fået en henstilling fra Høje Taastrup Kommune, om at bruge færre ”Grønne poser”, og at poserne kun bliver benyttet til madaffald. Det sidste først. Selvfølgelig skal de grønne poser kun benyttes til madaffald, men vi ser da en gang i mellem at beboerne også benytter poserne til restaffald, det er poserne for dyre til, så beboerne skal venligst stoppe med dette. Har I for mange grønne poser, så aflever dem i kontorets postkasse (Taastrup Have 9 kælderen). Bestyrelsen har derfor besluttet, at der kommer til at gå 5 måneder mellem uddeling af grønne poser. Mangler du grønne poser, så kan du hente dem, foran kælderdøren ved Taastrup Have 9, over for toilettet.

 

I midten af juni måned 2022, lukkede YouSee ”op for tredjemand” på Taastrup Haves coax-net (kobbernettet). Det vil sige at, beboerne kan vælge andre udbydere på coax-nettet, her i Taastrup Have, end YouSee. Der er 7 – 9 andre udbydere. Jeg mener ikke, det har den store betydning, at der er åbnet op for tredjemand på vores net – men det er altid godt at man kan vælge.

 

I formandsberetningen 2020, var der også en forklaring på fordelingstal. Da vi siden har fået mange nye medlemmer i ejerforeningen, kommer forklaringen på fordelingstal igen.

Da Taastrup Have blev omdannet til en ejerforening 1. maj 1976, blev der af en landmåler lavet en retfærdig udregning af samtlige lejligheder. Dette er lovgivning; så det er Folketinget der har besluttet, at det skal være sådan. Denne landmåler fandt ud af, at der i Taastrup Have var et samlet fordelingstal på 2.103.

Boligtype:

Fordelingstal:

Antal:

Fordelingstal totalt:

Garager

(har ingen stemmeret)

1

 

44

1 rums bolig

4

67

268

2 rums bolig

6

218

1.308

3 rums bolig

7

69

483

Total:

 

354

2.103

Vores vedtægter bestemmer, at fællesudgifter skal betales efter fordelingstal, hvilket vil sige, at en beboer der bor i en 2-værelses lejlighed, skal betale 6/2.103 dele af ejerforeningens udgifter i fællesudgifter. Ting der er ens for alle lejligheder, f.eks. postkasser eller internetstik betales ikke efter fordelingstal.

 

Byggeaffald skal beboerne selv bortskaffe, det må ikke lægges i vores indleveringsrum, ved nr. 43 – da kommunen ikke tager det med, eller for den sag skyld - andre steder i Taastrup Have. Får dine håndværkere leveret byggematerialer, skal det bruges samme dag, samt et evt. overskud skal fjernes samme dag. Byggeaffald skal være fjernet til fyraften - klokken 16.00. Henstår der byggemateriale eller affald bliver det bortskaffet, på beboerens regning. Beboerne eller deres håndværkere kan aflevere det på kommunens genbrugsplads – Lervangen, 2630 Taastrup.

 

Skal du have nyt navn på postkassen, i opgangen og på hoveddøren, skal du sende en mail med navn/navnene samt adressen, til inspektøren - eftaastruphave@gmail.com

Du kan også lægge en seddel med de samme oplysninger i inspektørens postkasse ved nr. 9. Så bliver det ordnet. Bemærk at det kun er inspektørens navnelabels der må benyttes - andet bliver fjernet.

 

Igen i år vil jeg gerne takke Karsten og Bjarne for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af at arbejdet er vokset meget de sidste år (pga. de nye tage mm.), er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

Formandens beretning til generalforsamlingen 2024.

Er du lige flyttet ind i Taastrup Have (så hjertelig velkommen), og mangler du svar på et eller andet. Så finder du sikkert svaret på vores hjemmeside: www.taastruphave.com

 

Endnu et år er skrevet til Taastrup Haves historie.

Året 2023 blev for bestyrelse og formand et meget travlt år. Der var rigtig mange ”sager” der skulle tage stilling til – store sager som taghætterne, radiator udskiftning, returtemperatur, jo – der var nok at se til. Men mere om ”sagerne” senere i beretningen.

Ved indgangen til 2023, havde jeg et oprindeligt ønske om et roligt år, et år hvor der ikke skete de store ting. Men nej sådan blev det ikke, men det kan jo være at 2024 bliver et roligt år – det håber jeg.

 

De sidste par år, har jeg hver onsdag lagt Lokalavisen Taastrup ud på vores Facebookside – her kan du så læse den, og derfor kan du opsige papirudgaven – til glæde for naturen og vores aviscontainere.

Jeg vil da også foreslå dig at læse reklamer og tilbudsaviser på nettet – det vil spare endnu mere papir.


Der står i vores tinglyste vedtægter (hvilket er lov, her i Taastrup Have), at hvis man ønsker at leje sin lejlighed ud, skal bestyrelsen godkende en lejekontrakt og udlejningen må højst vare 2 år, med mulighed for forlængelse – med ny lejekontrakt. Dette skal overholdes, både for ejerne skyld og for at vores administration ved, hvem der bor i de enkelte lejligheder. Hvis der ikke er en tidsbegrænsning i kontrakten, kan ejerne i yderste konsekvens ikke tvinge lejerne ud af lejligheden. Jeg har talt med flere ejere, der er blevet fornærmet over kravet, og som så ikke sender en kontrakt til godkendelse – hvilket er uhensigtsmæssigt. Jeg har også modtaget kontrakter som ikke var underskrevet, dem har jeg selvfølgelig sendt retur, med besked om de manglende underskrifter. Nogle af disse kontrakter har jeg så aldrig set siden.

Det er vel et rimeligt krav, at beboerne sørger for, at administrator og bestyrelse ved hvem der bor i de udlejede lejligheder – og hvor længe.

 

I sensommeren 2023 blev vores 3 gamle varmevekslere i fyrkælderen, skiftet til 3 nye. De gamle var fra omkring 1990, og der kunne ikke skaffes reservedele mere – så de blev skiftet. Det blev en omkostning på 330.000 kr., de nye varmevekslere skulle også gerne hjælpe returtemperaturen ned.

Se på billedet hvor stor udvikling der også har været på dette område, de grå ”kasser” til venstre, er dem fra 1990 og de blå til højre er fra 2023 – vores VVS’er påstår at de nye er bedre end de gamle.

Inspektøren og bestyrelsen kæmper stadig en gæv kamp, for at få returtemperaturen ned. Vi er på vej, men der er stadig et lille stykke til vi klapper i vores hænder.

Et billede, der indeholder indendørs, mur, ingeniørarbejde, industri

Automatisk genereret beskrivelse

Bebyggelsen har et festlokale med køkken, hvor der er service, gryder, potter, fade m.m. så der kan dækkes op til 36 couverter (suppe + fisk + steg + dessert) til dine fester.

Dette festlokale kan beboerne leje, prisen er 550 kr. pr døgn mandag til torsdag og 1.300 kr. pr. week-end fredag til søndag.

Send en mail (www.eftaastruphave@gmail.com) eller en SMS (22 43 98 23) til inspektøren.

Opgiv dato for festen, mobilnummer og din adresse. Ved bestilling / reservation af lokalet skal der betales et depositum på 500 kr.

Et billede, der indeholder indendørs, mur, Lægge gulv/gulv, loft

Automatisk genereret beskrivelse

 

Et lille suk: Husk at opgangene i Taastrup Have er offentligt område, det medfører bl.a. at der ikke må ryges i opgangene – det har de kloge mennesker besluttet inde på Christiansborg.

Det samme gælder naturligvis i vores kældere, cykel- tørre- og vaskekældere.

Dersom I hører til de mennesker der ryger på altanen – så er vores græsplæner ikke et askebæger.

Et billede, der indeholder Tobaksprodukter, Cigaret, lighter, tobak

Automatisk genereret beskrivelse

 

Til eftertanke koster en liter vand fra hanen kun 0,05 kr.

Hvorimod en liter vand der er kørt op igennem Europa på tankvogn eller i fine flasker koster op imod 25 kr.

Vi har en flaske med dejlig frisk (og billig) hane vand i køleskabet – dejligt og fra Høje Taastrup Kommunes forsyning og 500 gange så billigt.

Vi, vores pengepung og miljøet er glad for hane-vand.

Et billede, der indeholder flaske

Automatisk genereret beskrivelse

Dette er hvad der er samlet af batterier i Taastrup Have, på 2 måneder.

En stor ros til alle i Taastrup Have, jeg er sikker på at der ikke er mange batterier som er kommet i forkerte containere. Alle vores brugte batterier er kommet i de grønne rør.

Jeg har bedt Karsten Frederiksen tælle dem – han havde ikke lyst. Men han syntes også det var en stor opmuntring for miljøet.

Flot gået Taastrup Have – bliv ved.

Et billede, der indeholder græs, udendørs, Skraldecontainer, begravelse

Automatisk genereret beskrivelse

 

generalforsamlingen den 26. april 2023, var der flere beboere som fortalte at der havde været P-vagter i Taastrup Have, og at der blev uddelt 4 - 5 P-afgifter. P-vagterne har været her siden, og i slutningen af januar, var der en beboer som måtte betale 850 kr. i

P-afgift.

 

Vores 3 fælleslån kan kun indfris pr. 1. januar eller pr. 1. juli.

Hvis man ønsker at indfri lånet, skal dette meddeles vores administration, senest den 10. i måneden før (altså den 10. juni eller den 10. december).

Beskeden skal være skriftlig og skal være indleveret til advokatfirmaet Ternstrøm, Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene eller være sendt til advokat Steen Ternstrøm på e-mail: steen@ternstrom.dk

Det koster 1.000 kr. at indfri et lån - det er Danske Bank der forlanger de 1.000 kr. for indfrielsen.

Et billede, der indeholder clipart, logo, Grafik, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse


Vandmålere – har vi 1.000 af i Taastrup Have, loven siger at de skal skiftes hvert 9. år, da der i målerne er der et lille batteri, som kun holder disse 9 år, så derfor skulle de alle skiftes omkring den 1. december 2023.

Ifølge aftale med Brunata, var der 2 besøg incl. I prisen, dvs. hvis der ikke blev åbnet 1. gang eller Brunata ikke kunne komme til målerne (på grund af indbygning), fik beboerne endnu en chance. Dette 2. besøg var så den 18. december 2023. Efter dette 2. besøg, var der 58 lejligheder som ikke havde fået skiftet – de fleste af disse kom så til at betale for genbesøg mandag den 5. februar 2024. Efter dette besøg var der 4 lejligheder der ikke har fået skiftet. Disse 4 lejligheder kommer efterfølgende til at betale vand, på skønsmæssig beregning (det siger vores vedtægter), og det vil så igen sige, at de kommer til at betale vand ”efter sidste afsluttede regnskab + 25 %”. Det kommer de til, indtil de selv har fået skiftet målerne (af en autoriseret VVS’er), og de selv har kontaktet Brunata for at få målerne kalibreret – begge dele bliver dyrt. Det for meget betalte vand, kan ej heller tilbagebetales – for ejerne havde jo ikke nogen måler man kan se forbruget på. Så alt i alt en pæn stor regning.

Når man læser det forrige, syntes det at være en hård ”straf” for ikke at lukke op. Der er også et par ejere der har beklaget sig. Men der er blevet varslet, og ”husket på” meget mere end loven forlanger. Bestyrelsen håbede at forløbet ville gå glat – hvilke det også i det store og hele har gjort. 296 lejligheder gjorde som de blev bedt om.

Der har siden 8. maj 2023 været ugentligt opslag på Facebook, om udskiftningen i slutningen af november. Det har stået på vores hjemmeside, fra vi fik datoerne og tidspunkter for Brunatas besøg. Der har været varsle på opslagstavlen ved indgangen til opgangen. Brunata har sendt brev til alle beboerne via PostNord, så der har været brev med data og klokkeslæt i alle postkasser. Et par dage før besøg af Brunata, har der været ”husker” på hoveddøren. De 58 har fået besked ind ad hoveddøren fra advokaten såvel fra ejerforeningen om besøget den 5. februar 2024 og om hvad skønsmæssigt regnskab vil sige. Brunata har sendt endnu et brev via PostNord – med dato og klokkeslæt.

Jeg har sikkert glemt et par varsler, men – der er ikke nogen der skal komme og sige at der ikke er blevet varslet. Jeg vil påstå at der er blevet varslet, langt mere en der burde – men vi havde et håb om at alle 354 lejligheder var i orden før jul 2023.

Personlig som formand, syntes jeg det er for dårligt at 17 af lejlighederne ikke åbnede, eller 41 andre lejligheder ikke havde sikret adgang til målerne, ved Brunatas 1. besøg. De fleste at alle disse lejligheder kommer efterfølgende til at betale for besøgene og nogle få lejligheder kommer til at betale mange penge, for efterfølgende at få skiftet målerne.

Et billede, der indeholder apparat/anordning, måler, blå/nedtrykt

Automatisk genereret beskrivelse

Den 11. april 2019 blev den sidste tagplade lagt på vores nye tage. Derfor skal der være 5-års syn her i april måned 2024.

PNP-byg har haft nogle udfordringer med inddækningen af diverse taghætter. De – PNP-byg – har været i Taastrup Have i flere omgange og tætnet eller lavet om. Vores ingeniør fra Danakon, har været med, og godkendt de forskellige tiltag.

Efter de sidste 3 kraftige regn- og blæsevejr, har vi ikke haft vandskader, så det ser ud til at PNP-byg har fået styr på det.

I forbindelse med 5-års synet, vil alle tage blive gennemgået, såvel af PNP-byg, men også Danakon samt Karsten og Bjarne. Så hvis der er flere fejl, vil de blive fundet og rettet.

Herefter skulle vi gerne have gode tage, de næste 30 år.

Tag med bølgeeternitplader

 

Vores returtemperatur er faldet, men vi kom desværre til at betale 88.000 kr. + moms, i straf til Høje Taastrup Fjernvarmeværk, for året 2023.

Inspektøren og vores varmingeniør, mener at anlægget er indstillet rigtigt, og at det ”kører” som det skal.

Problemerne er nok, at beboerne ikke har åbent for alle termostater, så der ikke er gennemløb. Hvis alle termostater stod en lille smule åben, så ville vi antagelig slippe for at betale for, for høj returtemperatur.

Et billede, der indeholder spejl, indendørs, mur, lås

Automatisk genereret beskrivelse


I 2008 fik vi renoveret legepladsen. Den blev renoveret til den sikre og godkendte legeplads, der stadig ligger mellem blok H og blok G.

Dog skulle legehuset fornys. Det gamle (fra 2008) er blevet revet ned, og tømrer-Bo har bygger et nyt og fint legehus, i sommeren 2023.

Forhåbentligt til glæde for alle, men nok især de små her i Taastrup Have.

 

Et billede, der indeholder udendørs, skur, Havebygninger, bjælkehytte

Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder udendørs, bygning, vindue, ejendom

Automatisk genereret beskrivelse

 

 

Igen i år vil jeg gerne takke Karsten og Bjarne for det flotte og store stykke arbejde, de præsterer her i Taastrup Have. I holder det flot, og så er I også rigtig hyggelige at være sammen med.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, inspektør og advokat skal også have en tak for den gode ånd vores mange møder bliver holdt i. På trods af at arbejdet er vokset meget de sidste år, er det altid dejligt at komme til møderne, da der ud over tørre tal også er mange smil.

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024