Festlokalet

Taastrup Have har et festlokale med køkken, hvor der er service, gryder, potter, fade m.m. så der kan dækkes op til 36 couverter (suppe + fisk + steg + dessert) til dine fester.

Dette festlokale kan  beboerne leje, prisen er 400 kr. pr døgn mandag til torsdag og 1000 kr. pr week-end fredag til søndag.

Bestilling af festlokalet sker hos inspektør Frederiksen, i kontortiden.

Ved bestilling / reservation af lokalet skal der betales et depositum på 500 kr. som efter lokaletjek tilbagebetales via fællesudgifterne.

 

Herunder er lokalet klargjort til brunch for 50 gæster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder opdækning til 12 gæster, konfirmation dreng.

Foråret 2013.

Foto: Familien Sørup, Taastrup Have 34.

Ordensregler for brug af selskabslokalerne i Taastrup Have.

 

1:        Lokaliteterne stilles under lejerens og publikums beskyttelse. Brugerne opfordres til at udvise størst mulig omsorg til            forebyggelse af skader på lokaler og inventar.

2:        Rygning er ikke tilladt i lokalerne.

3:        Benyttelse af enhver form for musikanlæg må kun finde sted under behørig hensyntagen til de omkringboende, og            skal senest ophøre klokken 24.00, hvor strømmen på stikkontakterne automatisk bliver afbrudt.

4:        Opbrud skal ske stilfærdigt og uden forstyrrelse af ejendommens beboere. Opbrud skal ske senest klokken 0.30.

5:        Lokalerne skal efterlades i rydelig og rengjort stand, senest den følgende dag klokken 8.00. Ved leje i week-enden            dog først mandag klokken 8.00.

6:        Lejeren og det indbudte selskab skal til enhver tid følge inspektørens eller dennes stedfortræders anvisninger, og            skal (om krævet) straks forlade lokalerne, også selvom lejeperioden ikke er udløbet.

7:        Brandmyndighederne tillader maksimalt og samtidigt tilstedeværelse af 50 personer, og da kun under forudsætning            af en hensigtsmæssig opstilling af borde og stole.

8:        Lejeren er erstatningspligtig ved ødelagt inventar, samt ekstra rengøring. Regningen for dette vil blive fratrukket det

           indbetalte depositum.

9:        Der skal udarbejdes en lejekontrakt, denne lejekontrakt underskrives både af lejer og udlejer (inspektør).

Tekstfelt: 13: Festsal, nr. 33.