Festlokalet

Taastrup Have har et festlokale med køkken, hvor der er service, gryder, potter, fade m.m. så der kan dækkes op til 36 couverter (suppe + fisk + steg + dessert) til dine fester.

Dette festlokale kan  beboerne leje, prisen er 550 kr. pr døgn mandag til torsdag og 1.300 kr. pr week-end fredag til søndag.

Bestilling af festlokalet sker hos inspektør Frederiksen, i kontortiden.

Ved bestilling / reservation af lokalet skal der betales et depositum på 500 kr. som efter lokaletjek tilbagebetales via fællesudgifterne.

 

Herunder er lokalet klargjort til brunch for 50 gæster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder opdækning til 12 gæster, konfirmation dreng.

Foråret 2013.

Foto: Familien Sørup, Taastrup Have 34.

Ordensregler for brug af selskabslokalerne i Taastrup Have.

 

1:        Lokaliteterne stilles under lejerens og publikums beskyttelse. Brugerne opfordres til at udvise størst mulig omsorg til            forebyggelse af skader på lokaler og inventar.

2:        Rygning er ikke tilladt i lokalerne.

3:        Benyttelse af enhver form for musikanlæg må kun finde sted under behørig hensyntagen til de omkringboende, og            skal senest ophøre klokken 21.00.

4:        Strømmen på stikkontakterne slukker automatisk klokken 24.00.

5:        Opbrud skal ske stilfærdigt og uden forstyrrelse af ejendommens beboere. Opbrud skal ske senest klokken 0.30.

6:        Lokalerne skal efterlades i rydelig og rengjort stand, senest den følgende dag klokken 8.00. Ved leje i week-enden            dog først mandag klokken 8.00.

7:        Lejeren og det indbudte selskab skal til enhver tid følge inspektørens eller dennes stedfortræders anvisninger, og            skal (om krævet) straks forlade lokalerne, også selvom lejeperioden ikke er udløbet.

8:        Brandmyndighederne tillader maksimalt og samtidigt tilstedeværelse af 50 personer, og da kun under forudsætning            af en hensigtsmæssig opstilling af borde og stole.

9:        Lejeren er erstatningspligtig ved ødelagt inventar, samt ekstra rengøring. Regningen for dette vil blive fratrukket det            indbetalte depositum.

10:      Der skal udarbejdes en lejekontrakt, denne lejekontrakt underskrives både af lejer og udlejer (inspektør).

          

Tekstfelt: 13: Festsal, nr. 33.

Ejendomsinspektøren Tåstruphave.

”Vi prøver at blive lidt grønnere – hvis vi må”.

16. september 2023

 

Aftale om leje af selskabslokalerne i Taastrup Have 33 kld.

 

Undertegnede, med bopæl i Taastrup Have, lejer selskabslokalet med køkken, toilet samt tilhørende inventar til 36 gæster.

 

Navn:

 

Adresse:            Taastrup Have

 

Lejemålets start (dato/klokken):

 

Lejemålet slut (dato/klokken):

 

Lokalet samt tilhørende løsøre modtages ubeskadiget, evt. mangler vil fremgå af vedlagte inventarliste (se mappen i køkkenet).

Lokalet samt tilhørende løsøre skal afleveres i samme stand og mængde som da jeg modtog det. For enhver beskadigelse af lokale såvel mangler af inventar hæfter jeg personlig. Hæftelsen gælder også at lokalet er i ryddelig, rengjort og i komplet stand.

 

Prisen er 550 kr. pr. døgn i hverdagene og i weekenden er lejen 1.300 kr. (fra fredag kl. 12.00 til mandag klokken 8.00). Depositum er 500 kr., som betales ved bestilling af lokalet, via MobilePay - 73038.

Lokalerne må ikke benyttes mellem klokken 0.30 og 6.00, i dette tidsrum er al strøm slukket.

Lejebeløbet skal være betalt senest 10 dage før leje tidspunktet.

Underskrift af denne aftale for lejetidspunktet, tjener til sikkerhed for forpligtigelserne ifølge denne aftale. Bliver aftalen ophævet senere end 3 uger før lejetidspunktet, er depositummet tabt.

 

Vær opmærksom på at depositum kun tilbagebetales, via fællesudgifterne.

 

Lejeren er pligtig til at gøre sig bekendt med og følge ordensreglementet samt at være personligt til stede i selskabslokalerne så længe lokalerne benyttes. Specielt henledes opmærksomheden på at brandmyndighederne maksimalt tillader samtidigt tilstedeværelse af 50 personer.

 

> Er dette ikke overholdt, kommer du som lejer til at betale for at en medarbejder ”gør det du skulle havde gjort”:

> Er skabe, skuffer mm. ikke i orden (se fotos af skabe og skuffer) kan der opkræves et gebyr på min. 100 kr.

> Komfur og ovne skal være gjort rene – skal en medarbejder gøre dette er timelønnen 500 kr., som afregnes efter tidsforbrug – dog min. 1 time.

> Alle borde samt stole skal stå på samme måde som det stod ved modtagelsen (se foto i mappen i køkkenet). Skal en medarbejder flytte møbler er gebyret min. 250 kr.

> Dersom opvaskemaskinen ikke er rengjort efter brug, bliver der trukket 200 kr. af depositummet.

> Alle gulve skal være ny vaskede, og rene ved afslutning af lejemålet – hvis ikke koster det ligeledes 300 kr. af depositummet.

> Der må ikke brug tapes til diverse opsætning. Bliver dette ikke overholdt, og en medarbejder skal fjerne tapes rester, bliver der pålagt et gebyr på min. 100 kr.

 

Underskrift som lejer: _____________________________________ Dato:__________

 

Underskrift for udlejer: _____________________________________Dato:__________

 

 

Kære beboer

 

Du har lejet vores festsal, i den kommende week-end så derfor modtager du nøglen til salen her. Du modtager også det fulde ansvar for lokalet, inventaret samt gæsternes adfærd omkring festsalen.

Dit lejemål begynder fredag klokken 12.00, og nøglen skal være i inspektørens postkasse senest mandag morgen klokken 8.00 (hvor dit lejemål ophører). Kommer den senere vil du blive opkrævet leje for de efterfølgende dage.

Du skal være opmærksom på at der ikke må spilles høj musik (der må ikke spilles musik efter klokken 21.00), og at gæster skal have forladt området senest klokken 0.30. Al strøm bliver afbrudt mellem klokken 24.00 og 6.00.

Der må ikke ryges i lokalerne. Hvis der ryges omkring festsalen, skal dette også foregå i ro.

Møblerne skal stå som du modtog dem, se foto i servicemappen i køkkenet. Lokalet skal afleveres rengjort og intakt, dvs. er der ikke gjort rent eller er der mangler i skuffer og skabe, bliver prisen for dette fratrukket dit depositum. Prisen for rengøring og oprydning er 500 kr. pr. time.

Der må ikke sættes noget op med tape, hverken i loftet eller på træværk, borde samt væge, finder vi ét stykke, bliver der brugt en time til at kontrollerer lokalerne.

 

Alt dette har du faktisk accepteret, ved din underskrift af lejekontrakten, ved indgåelse af lejemålet.

 

Vi vil så kun ønske dig en god fest :-)