Tekstfelt: Ejendomskontoret 
Taastrup Have 9, 
kælderen.

Siden er opdateret:

28. maj 2020,

klokken:  12.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmarster: Erik Larsen.

Dagens navn og begivenheder

            

             ”klik her”

Tekstfelt: 43 59 10 00
flag2.jpg

Trappevask.

I skemaet herunder, er datoen nævnt for rengøring af opgange m.m..

Arbejdet bliver udført om torsdagen.

Der vil blive pudset vinduer i begyndelsen af februar, april, juni, august, oktober samt december måned.

Det er Vinduespudseriet der pudser vores vinduer.

Det er Sublimt rengøring der har påtaget sig at holde opgangene rene, det efterfølgende bliver gjort:

Fejes & vaskes fra top, samt under beboermåtter. Nedfejning af spindelvæv fra væg og kanter. Renholde af måtter & måtterammer

i indgangspartier. Fjernelse af tyggegummi o.l. pletter. Aftørring af gelændere, balustre & vindueskarme. Aftørring indenfor nåhøjde (1,80 m.) af lamper og dørkarme. Nedfejning af spindelvæv uden for nåhøjde (øverste repos). Aftørring af postkasser. Fejning og vask af udvendigt trin (dog ikke i frostvejr).

Medarbejderne vil blive glade, hvis beboerne tager dørmåtterne ind torsdag morgen. Kvaliteten af trappevasken vil på den måde blive bedre.

Denne aftale formoder vi vil fungerer frem til 31. december 2020.

 

 

 

 

Til forsidenTekstfelt: Klinik for fodterapi Taastrup.
Taastrup Hovedgade 92 1.
2630 Taastrup
Telefon: 43 77 11 99
Mobil: 22 30 11 98

Fodbold:

                                 Superligaen:        

 

”klik her” 

 

                      Landspokalkampe:

 

”klik her”

 

 

 

Sikkerhedsdøre.

 

 

 

 

Web:   ”klik her”

 

 

Telefon: 30 50 00 50

Tekstfelt: Kiropraktisk klinik: Ole Davidsen D.C.
Taastrup Stationscenter
Selsmosevej 2
Opgang vest,  1. sal
2630 Taastrup
Tlf.: 43 99 12 12
Tekstfelt: Forbruger kontakt:
klik her

Nej til reklamer:
klik her

Læs reklamer her:
klik her
Tekstfelt: Har du tænkt dig at leje din lejlighed ud, her i Taastrup Have, skal du overholde de regler som vores vedtægter tilskriver.
Bor du til leje i Taastrup Have, skal du sikre dig, at udlejer overholder ejerforeningens regler.
Der står bl.a. i vedtægterne:
Der skal foreligge en underskrevet, og af formanden godkendt lejekontrakt.
Lejemålet må maksimalt være på 2 år, med mulighed for forlængelse.
Ejeren skal gøre lejeren opmærksom på ”Husorden for Taastrup Have”, som lejeren naturligvis skal følge.

Lejekontrakten kan du finde via GOOGLE. Både til at udfylde elektronisk og i en papirudgave.

Nyt fra inspektør Karsten Frederiksen:

Torsdag den 28. maj 2020.

 

> Der må ikke smides affald, i affaldsøerne — er der ikke plads i de enkelte containere, må beboerene gå til en container hvor der er plads.

 

> Sig velkommen til vores nye medarbejder - Lasse Sinkjær, som begyndte som gårdmand 4. maj 2020.

 

> Det er lejlighedsejerne, som har ansvar for at håndværkere efterlader rene opgange. Skal der ekstra rengøring til — bliver det på ejerens regning

 

> Vi tager også fat på de grønne områder, ukrudtet er ikke angrebet af coronavirus  - så det er almindelig håndkraft, der skal til.

 

> Beboerne skal respektere de 2 el-bils parkeringspladser, de er til el-biler.

 

 

Medarbejder:

Ferie:

Karsten Frederiksen

29. juni - 19. juli 2020

Lasse Sinkjær

20. juli  -  26. juli 2020

 

10.  -  23. august 2020

Bjarne Jensen

17. august  -  6. september 2020

 

Ved akut opstået skade, indtal en besked på:

22 43 98 23, så ringer inspektøren tilbage,

hurtigst muligt. 

 

 

Ved ulykke / brand ring 112.

Tekstfelt: HUSK:
Ældre Sagens ”stolegymnastik”: 

AFLYST
indtil
videre

Hver tirsdag — klokken 14.15 i festsalen.
Tekstfelt: Den udskudte ordinære:
Generalforsamlingen
Onsdag den 2. september 2020,
klokken 18.30.

Medborgerhuset
Taastrup Hovedgade 71
2630 Taastrup


Fristen for indkomne forslag er fortsat den 15. marts 2020, som vores vedtægter tilskriver.


§ 4.2. Forslag/emner  til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2020. Forslag/emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i detaljer fremgå af forslaget.

Kære medlemmer af E/F Taastrup Have.

 

I jeres vedtægter står der i pkt. 3.1, at ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned”.

Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til at skulle afholdes den 29/4, men dette er nu aflyst grundet Corona-situationen. Vi har spurgt vores administrator, som har meddelt os, at dansk lovgivning naturligvis træder forud for vores vedtægter, og da det ikke er lovligt at mødes mere end 10 personer pt., kan vores generalforsamling ikke afholdes før dette igen er muligt. Forsamlingsforbuddet gælder lige nu indtil 10. maj, og det er netop nu meldt ud, at man forventer, at forbuddet i en eller anden form vil være gældende til og med august måned.

Det vil således med stor sikkerhed ikke være muligt at afholde generalforsamlingen før september måned. I vil som sædvanligt få en indkaldelse med dagsorden i god tid inden da i henhold til vedtægternes varslingsregler.

Uanset den manglende afholdelse af generalforsamling kan I være sikre på, at såvel inspektør, gårdmand, bestyrelsen og administrator fortsat sørger for at Taastrup Have er en dejlig foreningen at bo i.

Tekstfelt: Hjertestarter:
Vores Hjertestartere er i nummer 7 samt i nummer 22.

TRYG-fonden har lavet en lille video, som fortæller 
hvordan man benytter en hjertestarter.
Klik på hjertestarteren, for at se videoen.
Hjertestarterene i Taastrup Have er af denne model:
Pil: venstre: Se “Formandens beretning til generalforsamlingen” - her.

Taastrup Have.

Inspektør:

Telefon / SMS: 22 43 98 23

Man– til torsdag:

7.00 - 15.00.

Fredag: 7.00 - 12.00.

Mail: eftaastruphave@gmail.com

MobilePay: 73038.

 

Formand:

Telefon: 28 96 97 07

Mail:

erlar29@gmail.com

 

Vedr.: Skattemæssigt rentefradrag 2019.

Ejerforeningen Taastruphave CVR.nr. 57603615

 

I år 2019 betalte ejerforeningen renter på anlægslån (taglån) til Danske Bank A/S, og rentebeløbet er fradragsberettiget på årsopgørelsen for 2019. Ikke fradragsberettiget, hvis lånet er indfriet i ejerlejligheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejerforeningen har ligeledes betalt renter på byggelån til tage i 2019 og i efteråret 2019 optog ejerforeningen byggelån til asfalt og foring af visse faldstammer. Ejerforeningen betaler renter på byggelån, og alle ejere har fradragsret for dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan kun fratrække det fulde beløb, hvis du har boet i bebyggelsen hele perioden 01.01.2019 til 31.12.2019. Har du boet der en del af perioden, skal beløbet reduceres i forholdt til det antal måneder du har beboet bebyggelsen.

 

Beløb indtastes i rubrik 44, lån med mere end 2 ejere, i årsopgørelsen.

 

Kære medlemmer i E/F Taastrup Have

Projektet vedr. asfaltering af ”hovedvejen” og foring af visse af foreningens faldstammer er nu afsluttet og den byggekredit, som har været brugt til betalinger i projektet, skal pr. 1. juni 2020 konverteres til et egentligt anlægslån, som foreningen begynder at afvikle på pr. samme dato. Projekterne har samlet kostet foreningen kr. 4.651.922,25, og bestyrelsen kan med glæde oplyse, at det er noget billigere end forventet. På generalforsamlingen i april 2019 blev der afsat hele kr. 7 millioner til projekterne.

Således bliver tilbagebetalingen af  foreningens fælleslån.

De vil blive opkrævet ydelsen vedr. Deres lejlighed sammen med deres almindelige fællesudgifter fra den 1. juni 2020 og fremefter. Ydelsen på lånet afhænger af Deres lejligheds fordelingstal. Nedenfor kan De se hvad ydelsen ca. vil være. for Deres lejlighed afhængig af fordelingstallet:

Den månedlige ydelse er:

Ca. kr. 12 for lejligheder med fordelingstal 1 (garager).

Ca. kr. 45 for lejligheder med fordelingstal 4 (1-værelses lejligheder).

Ca. kr. 68 for lejligheder med fordelingstal 6 (2-værelses lejligheder).

Ca. kr. 79 for lejligheder med fordelingstal 7 (3-værelses lejligheder).

Jeg kan oplyse, at fælleslånet vil blive optaget som et 20-årigt annuitetslån med en variabel rente, der for tiden ligger på ca. 2%. Efter at lånet er optaget kan ejerne stadig vælger at indfri deres andel kontant, hvis de senere måtte ønske dette. Det kan dog kun ske pr. 1/1 og 1/7 (halvårligt),  og der vil være forbundet et mindre gebyr hermed. Er der spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er De velkommen til at kontakte mig i god tid inden den 13. april 2020.

Med venlig hilsen
Advokat Steen Ternstrøm

Tekstfelt: Nå I skal bortskaffe de små batterikapsler, bedes I venligst komme dem I en lille og klar plastpose, inden I kommer dem I battericontaineren. 
Da de mindste og de tyndeste falder igennem battericontaineren – hvilket jo ikke er godt.
Det er batterikapslerne fra høreapparater, GPS’er, parkeringsskiver samt ure mm. der tænkes på.

Til orienteering:

Grundet alt det affald vi har i dagrenovation, har bestyrelsen besluttet at ”købe” en ekstra tømning. Så der i fremtiden bliver tømt dagrenovation man-, ons- samt fredag.

Denne ekstra tømning er nødvendig, da vores medarbejdere ikke må håndtere affald, som er smidt i containeren. Ekstratømningen er også nødvendig da, beboerne ikke sorterer godt nok – der må ikke komme plastik, pap, malerbøtter i disse containere.

Prisen for denne ekstra tømning er omkring 50.000 kr. om året.

Vi skal også opfordre beboerne til at - hvis det er muligt – gemme affaldet fra mandag morgen, til den tomme container senere om mandagen. På den måde ”letter vi trykket” på week-end affaldet.

Område:

Blok (opgang nummer):

Fejes & vaskes fra top, samt under beboermåtter.

Nedfejning af spindelvæv fra væg og kanter.

Renholde af  måtter & måtterammer i indgangspartier.

Fjernelse af tyggegummi o.l. pletter.

Aftørring af gelændere, balustre & vindueskarme.

Aftørring indenfor nåhøjde (1,80 m.) af lamper og dørkarme. 

Nedfejning af spindelvæv uden for nåhøjde (øverste repos).

Aftørring af postkasser.

Fejning og vask af udvendigt trin (dog ikke i frostvejr).

Område: 1

B (4—8),

C (10—12), 

D (14—16),

E (18—20),

F (22—26),

G (28—30).

2020:

Uge 25 (18./6.) + uge 28 (9./7.) + uge 31 (30./7.) + uge 34 (20./8.) +

uge 37 (10./9.) + uge 40 (1./10.) + uge 43 (22./10.) + uge 46 (12./11.) +

uge 49 (3./12.) + uge 52 (24./12.).

 

2021: Uge 2 (14./1).

Område: 2

A (1—5),

M (23—31),

N (15—21),

O (7—13).

 

2020:

Uge 23 (4./6.) + uge 26 (25./6.) + uge 29 (16./7.) + uge 32 (6./8.) +

uge 35 (27./8.) + uge 38 (17./9.) + uge 41 (8./10.) + uge 44 (29./10.) +

uge 47 (19./11.) + uge 50 (10./12.) + uge 53 (31./12.).

 

2021: Uge 3 (21./1).

Område: 3

H (32—36),

I (38—40),

J (42—44),

 K (45—53),

L (33—43).

 

2020:

Uge 24 (11./6.) + uge 27 (2./7.) + uge 30 (23./7.) + uge 33 (13./8.) +

uge 36 (3./9.) + uge 39 (24./9.) + uge 42 (15./10.) + uge 45 (5./11.) +

uge 48 (26./11.) + uge 51 (17./12.).

 

2021: Uge 1 (3./1.).

 

Fordelingstal 1

Garager

95,21 kr.

Fordelingstal 4

1-rums lejligheder

380,83 kr.

Fordelingstal 6

2-rums lejligheder

571,24 kr.

Fordelingstal 7

3-rums lejligheder

666,45 kr.

Fordelingstal 1

Garager

128,76 kr.

Fordelingstal 4

1-rums lejligheder

515,04 kr.

Fordelingstal 6

2-rums lejligheder

772,56 kr.

Fordelingstal 7

3-rums lejligheder

901,32 kr.